Därför bör du välja en betalpartner med PSP-licens

Trygga transaktioner är en grundförutsättning för din affärsverksamhet – men knappast ditt huvudsakliga fokus. För att säkerställa smidiga och korrekta betalflöden för både medarbetare och kunder behöver du därför välja samarbetspartners med omsorg. Här förklarar vi vad ditt företag vinner på att er betalpartner har en PSP-licens. Särskilt om ni vill växa på nya marknader i Europa.

Först och främst: vad är en PSP (Payment Service Provider)?

En PSP (Payment Service Provider) är en betaltjänstleverantör som agerar mellanled mellan ditt företag och den inlösande banken när du tar betalt av dina kunder. Det finns olika PSP-licenser för olika typer av betaltjänster. Några kända PSP-företag är Tink, Stripe och Klarna.

Genom att hantera betalningarna via PSP-företagets plattform kan du erbjuda dina kunder snabba och trygga transaktioner med flera olika betalsätt, utan att själv behöva lägga tid och resurser på manuell administration.

Vad innebär det att vara – och välja – en licensierad PSP?

För att få en PSP-licens behöver man som betaltjänstleverantör uppfylla olika krav och certifieringar inom exempelvis informationssäkerhet och riskhantering. Licensieringen innebär också att företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

Sedan 2023 är vi på Billogram en PSP-licensierad aktör. Pelle Ekedahl, projektledare för processen, ser detta som en viktig kvalitetsstämpel:

– Licensen är ett kvitto på att vi uppfyller högt ställda krav i en av de hårdast reglerade branscherna på marknaden. Den vetskapen ger våra kunder en extra trygghet kring betalningshanteringen, och hjälper dem att fokusera helt på sin egen kärnverksamhet.

Så underlättar Billograms PSP-licens internationell tillväxt

Billograms PSP-licens kortar startsträckan för den som vill etablera sitt företag på nya marknader inom EU, berättar Pelle:

– Flera av våra kunder växer inom Europa just nu. Med vår PSP-licensiering kan de snabbt komma igång med samma smidiga betalplattform i varje nytt land, utan tidskrävande research och omständliga anpassningar till nationella betaltjänstlagar.

Billograms licens kan nämligen passporteras in i andra medlemsländer, förklarar Pelle:

– Man kan säga att Finansinspektionen meddelar motsvarande myndigheter att vi som betaltjänstleverantör uppfyller villkoren som krävs och att vi står under deras tillsyn.

Skalbarhet och framtidssäkerhet på köpet

Att växa internationellt med Billogram som betalpartner ökar också skalbarheten, eftersom behovet av olika tredjepartsleverantörer minimeras.

– Vår PSP-status möjliggör en effektiv anslutning till SEPA-infrastrukturen ute i Europa, utan att ditt företag behöver ingå avtal med olika lokala aktörer, berättar Pelle.

När komplexiteten och beroendet av tredjepartsleverantörer minskar blir det också lättare att leva upp till EU:s olika regelverk inom områden som informationssäkerhet, driftsäkerhet och förebyggandet av penningtvätt.

– PSP-licensen är ingen engånssatsning. Vi på Billogram uppdaterar våra processer löpande i takt med att lagstiftningen förändras. Du behöver alltså inte själv fundera så mycket på hur direktiv och förordningar som PSD3, DORA och NIS2 påverkar ditt sätt att hantera betalningar. Den framtidssäkringen får du på köpet, avslutar Pelle.