Värt att veta innan du väljer en printingpartner

Printingpartners, printinghus och printleverantörer, Billogram jämförs ibland med dessa aktörer vid upphandlingar och misstas vara samma typ av lösning. Frågar du istället oss eller våra kunder, så påstår vi samstämmigt att Billogram är något helt annorlunda. Därför ska vi här ta och reda ut några av det viktigaste skillnaderna oss emellan.

Först och främst har vi inget emot printingbolag. Inte heller ser vi oss som direkta konkurrenter, tvärtom är vi fortfarande beroende av deras tjänster för att kunna erbjuda pappersfakturor. Sen finns det en skillnad i synen på framtiden och därtill en rad väsentliga skillnader i vårt produkterbjudande.

Billogram är skapat för en mer digital morgondag, där alla fakturor kan leverera ett mer interaktivt värde än dagens pappers och PDF-fakturor. Därför har vi också utvecklat ett eget dynamiska fakturaformat som är byggt för förändring - webbfakturan. Vi erbjuder även verktyg som konverterar slutkunder till denna via en QR-kod på pappersfakturan och i snitt konverteras mellan 4-5% av våra papperskunder varje månad.

Via webbfakturan är det enkelt att betala eller schemalägga sin betalning med hjälp av en rad enkla digitala betalsätt. Oavsett hur din kund väljer att ta emot eller betala fakturan, så är processen lika smidig. På så sätt skapas en omni-anpassad upplevelse runt betalningen.

På Billogram vet vi att fakturan ofta är associerad med onödigt mycket arbete, som ofta leder till missnöje och frustration hos mottagaren. Genom att låta enkla och uppskattade betalsätt som direktbetalningar och Swish flytta in på fakturan - samtidigt som många av de vanligaste orsakerna till felbetalningar designas bort - framträder en betalning som gynnar både företag och deras kunder. Resultatet är nöjdare kunder som tack vare en smidigare upplevelse betalar snabbare.

På Billogram har vi gått längre än att bara förena fakturan och betalningen, vi har också tittat på hur vi kan ge utställaren en enklare och effektivare process. Genom att kombinera allt från skapandet av fakturor, till distribution, hantering av inbetalningar och kravhantering, så skapas en effektiv helhet. Istället för att ha flera leverantörer för olika delar, sköts allt smidigt via ett intuitivt gränssnitt.

Utöver denna bredd, så vilar Billograms plattform på en grund av smart teknologi, där all data används för att ständigt utveckla produkten. Tekniken gör det också möjligt att automatisera processer, vilket innebär att man som Billogramkund ges ökad kontroll till minskad möda.

För oss är det viktigt att modern funktionalitet inte leder till ökat krångel, tvärtom är denna enkelhet och tydlighet något som återspeglas i allt från hur fakturan är designad till hur vi tar betalt.

Därför är prismodellen rak och allt ingår, från skapande, till distribution och uppföljning. Priset baseras på fakturavolym och innehåller inga dolda avgifter eller konsultkostnader. Vad du ser är vad du får, det gäller allt från bemötande till produkt och pris. En bidragande faktor till att vi inte heller förlorat en kund på över två år.

En annan anledning är förstås att Billogram blir mer kostnadseffektiv med tiden, eftersom digitala fakturor till skillnad från brevportot inte går upp i pris varje år. Tvärtom adderas det nya distributionsmetoder, funktioner och moderna betalsätt utan att priset förändras.

Ska man jämföra Billogram med en printingpartner, bör man ha ovanstående i åtanke. Man ska även komma ihåg att vår plattform genererar värdefull data som vi tar vara på, delar med våra kunder och lär oss ifrån. Tjänsten finjusteras sedan kontinuerligt utifrån dessa insikter. Detta innebär även att vi har en bredare expertis och ett annat tekniskt kunnande än en traditionell printingpartner.

Eftersom vi ständigt utvecklar, konverterar vi månadsvis 2-3% av alla våra kunders webbfakturamottagare till automatiska betalningar. Dessa betalningar är värdefulla, dels för att de är 100% korrekta, men också för att över 99% av dem betalas i tid. Detta är bra för kassaflödet, men bidrar även till färre kundtjänstärenden och minskad churn. Vår data visar nämligen att en kund som missar sin betalning löper 5-6 gånger större risk att byta leverantör. Att få betalt i tid är därmed värt sin vikt i guld.

Med ovanstående i åtanke, finns det all anledning att skilja på en printinglösning och Billograms digitala plattform. Skillnader som kommer att bli allt större framöver. I dag är vår plattform designad för att kunna låta slutkunderna välja och ändra sina preferenser, men framöver går kundbeteendet mot ökad förväntan på att ni som leverantör kan förutse hur en kund vill bli hanterad och kommunicerad med. Det innebär en rad spännande utmaningar som Billogram redan arbetar på att lösa.

Till sist är vi lite extra stolta över att våra kunder ofta rekommenderar oss till andra. Det gör de inte för att vi utger oss för att vara en partner, utan för att de upplever att vi beter oss som en.

Vid frågor kontakta sales@billogram.com eller ring 08-400 208 85 för mer information!