Billograms vd om trenderna i landskapet kring faktura och betalning

Fakturan har funnits i olika tappningar i omkring 5000 år. Ändå har den utvecklats oändligt långsamt – och inte alltid i positiv riktning. Historiskt har den ofta orsakat problem och missförstånd i relationen mellan köpare och säljare. En jämförelse mellan en faktura som utställdes för hundra år sedan och en faktura idag visar inte på någon större skillnad. Men det börjar röra på sig i landskapet som omgärdar faktura och betalning. Vi intervjuade Billograms vd för att ta reda på vilka trender som dominerar dessa områden och vad han tror att vi kommer att se mer av de närmaste åren.

Nya köpbeteenden draglok för kundernas förväntningar

Trots att fakturan historiskt inte tillåtits utrymme att utvecklas i någon högre grad, har den “köp nu, betala sen”-trend som vi sett på senare år skapat utrymme för en helt ny spelplan. I kombination med en generellt ökad e-handel har konsumenternas nya köpbeteenden fungerat som ett draglok för förväntningarna de har på en smidig och enkel upplevelse i samband med betalningen.

Jonas Suijkerbuijk, vd på Billogram, menar att slutkonsumenten inte gör någon större skillnad på sammanhang. Oavsett om det gäller e-handel eller en faktura från konsumentens elleverantör finns nu förväntningar på en genomgående optimerad upplevelse. Han betonar att särskilt yngre konsumenter kommer att ställa allt högre krav på enkelhet och användarvänlighet.

– De som idag är unga är vana vid att sköta en stor del av livet digitalt – oftast via mobilen. Men de har ingen vana vid att ta emot brev i posten och har sannolikt aldrig ens behövt logga in på en internetbank. Den upplevelse de skulle mötas av i ett väldigt traditionellt fakturaflöde, med ett fysiskt brev som skickas till dem, eller betalning via dator och internetbank, skulle helt enkelt inte hålla måttet. De förväntar sig mer.

Utmaningen, menar Suijkerbuijk, ligger därför i att tillhandahålla ett format för faktura och betalning som är lätt att ta till sig och som känns enkelt och naturligt för användaren.

EU-direktiv skapar nya förutsättningar för teknisk utveckling

I och med införandet av EU-direktivet PSD2 uppstod även helt nya förutsättningar att utveckla marknaden för elektroniska betalningar. Direktivet möjliggör utveckling av teknik som tidigare var mycket komplicerad att bygga. Inom EU finns det idag även en stor mängd ytterligare initiativ kring digital fakturering och betalning, med gemensamma standarder och förenklade möjligheter till överföring av information mellan affärssystem och internetbanker.

På detta sätt öppnas nu marknaden för digitala betaltjänster i allt större utsträckning och nya aktörer kan betydligt snabbare börja konkurrera med mer etablerade bolag, som byggt sina verksamheter kring tekniskt mer komplexa lösningar. Den nya konkurrenssituation som uppstår i och med detta driver på innovationstakten och ger upphov till nya lösningar som på olika sätt gör det bättre och enklare för slutkonsumenten att betala på olika sätt.

Jonas Suijkerbuijk ser på utvecklingen med stor tillförsikt:

– För oss är utvecklingstakten positiv. Istället för att behöva bygga allt själva, kan vi ta komponenter som någon annan byggt och sedan förfina dem. Så länge vi investerar i innovation kan vi innovera olika delar av värdekedjan för faktura och betalning. Skulle vi däremot stå helt still, hade den här utvecklingen utgjort ett hot, men vi triggas nu, ännu mer än vad vi gjort tidigare, att ständigt arbeta med innovation, vilket bara gör oss bättre.

“De som erbjuder mervärde kommer att stå som vinnare”

På frågan vad som kommer att hända i landskapet kring faktura och betalning på såväl kort som lång sikt menar Jonas Suijkerbuijk att vi, åtminstone på kort sikt, kommer att se en utveckling som präglas av en stundande lågkonjunktur.

– De som hittills inte investerat i kundlojalitet får nu bråttom att göra det, om det inte redan är för sent. Att “göra fel” kommer att stå leverantören så mycket dyrare än vad det gjort tidigare och en sund kundhantering kommer på många sätt att bli avgörande framåt. För företagen blir det därför viktigare att kunna erbjuda flexibilitet och enkelhet i alla led och där inräknas den del av kundrelationen som utgörs av faktura och betalning i högsta grad. Särskilt för leverantörer som erbjuder “tysta”, så kallade lågintresseprodukter, där den enda kontaktyta som finns mellan leverantör och kund i många fall är den som uppstår vid betalningstillfället.

På längre sikt ser Suijkerbuijk en utveckling, där det som vi idag betraktar som en faktura i allt högre grad kommer att fasas ut, till förmån för enklare och mer kundtillvända format. Han avslutar:

– Redan när vi startade Billogram sa vi: “Om fem år finns inte pappersfakturan”. Här sitter vi, drygt tio år senare, och det är fortfarande rätt mycket pappersfakturor i omlopp. Men jag tror ändå, med den utveckling vi ser, att pappersfakturan rimligen kommer att fasas ut allt mer under de kommande åren. Det som vi idag betraktar som en faktura – innehållet i pappersfakturan eller en i en PDF – kommer att abstraheras i allt högre grad, för att istället kunna tillgodogöras i andra, mer interaktiva gränssnitt som även inkluderar själva betalningen. De kanaler som kommer att användas för att nå ut till slutkunden kommer sannolikt också att ändras fundamentalt. Allt för att underlätta för slutkunden. De företag som ser möjligheterna i detta, och erbjuder mervärde i kundrelationens alla led, kommer att stå som vinnare i kampen om kunderna.

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på. Vill du veta mer? Läs någon av våra guider eller kontakta oss!