Telenors utmanare tar täten när det kommer till effektiv kundhantering

Telekombolaget Vimla och bredbandsleverantören Ownit har mer än samma ägare gemensamt. Förutom att båda företagen ofta nämns i sammanhang som rör innovativa affärsmodeller, teknisk utveckling och hög kundnöjdhet, så delar man även samma digitala lösning för faktura och betalningar.

Hos Vimla har man sedan 2018 använt Billogram för att öka intäkter och sin kontroll över hur kunderna behandlas. Detta samtidigt som man reducerar churn och sänker sina kostnader. Redan första halvåret såg man en minskning av betalningsrelaterade kundtjänstärenden på över 40%.

Detta sänkte inte bara kostnader och frigjorde resurser, utan viktigast av allt - innebar att färre kunder blev missnöjda och därmed riskerade att byta leverantör. Samtidigt upplever kundtjänstavdelningen att det nu går snabbare att enkelt hantera de ärenden som inkommer. Så här uttryckte sig dåvarande VD:n Johan Littorin om bytet:

"Billogram gör det enkelt för oss att ge våra användare en bra upplevelse av betalningar. Vi är väldigt imponerade av arbetssätt, användarfokus och energin från Billograms team.

Nu har även Ownit valt att gå samma väg för att effektivisera sina processer och leva upp till nya krav från kunderna: ****

“Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen och för att lyckas behöver även vår betal- och fakturaupplevelse leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar.” Sebastian Palmqvist, Operativ Chef på Ownit

Förhoppningen är att bytet ska mottas lika väl som hos Vimla, där en kundundersökning visade att 73% gav Billograms tjänst betyget 4 av 5 möjliga eller högre. 60% av kunderna uttryckte samtidigt en önskan om att få fakturor från fler av sina leverantörer via Billogram i framtiden.

I en längre intervju med Vimlas Viktor Georgsson (Head of Operations) och Nils Dinell Sederowsky (Head of Product) berättar de själva om valet av betalpartner, samt hur bytet upplevts av dem och kunderna.

Nyfiken på vad kan ni förvänta er gällande effektiv kundhantering, minskad churn och ökade intäkter?