Tekniska verken-koncernen i Linköping väljer Billogram för sin faktura- och betalprocess

Tekniska verken-koncernen har som mål att bygga världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar kundernas vardag. Som ett led i detta arbete väljer man nu att gå över till Billograms smarta helhetslösning för faktura och betalningar. Målet med bytet är att digitalisera och effektivisera på sätt som gynnar miljön, kunderna samt den interna betalprocessen.

I Tekniska verken-koncernen ingår Bixia, Mjölby-Svartådalen Energi AB, Svensk Biogas i Linköping AB och Utsikt Bredband AB. Tillsammans med sina kunder, verkar dessa för att vårda och nyttja jordens resurser på ett bättre sätt. **** Som koncern hoppas man med Billograms hjälp bland annat kunna digitalisera ett betydande antal av de pappersfakturor som idag trycks, postas och transporteras till företagens kunder. Jörgen Svärdh, marknadsdirektör på Tekniska verken, förklarar vidare:

– I Billogram har vi hittat en partner som verkligen gör det möjligt att skapa en god kundupplevelse på många sätt. Det handlar framförallt om att hela betalningsupplevelsen ska vara enkel för kunden.

När Tekniska verken-koncernen gick ut i upphandling blev det tydligt att Billogram var ensamma om att erbjuda en lösning som kombinerar kundnytta och digitalisering med ett hållbarhetstänk. Dessutom görs detta på ett kostnadseffektivt sätt som gynnar företag med stora volymer av återkommande fakturor. Alexandra Sundqvist, Chef Affärs- och verksamhetsutveckling på Bixia:

– När vi såg oss omkring klarnade landskapet på marknaden ganska snabbt. Det blev tydligt att Billogram har ett nytt synsätt där betalningen kan gynna både utställaren och mottagaren, detta i kombination med deras moderna teknik och tillvägagångssätt, ger dem en unik fördel. Vårt helhetsintryck förstärktes ytterligare av goda referenser från andra energibolag, som skrev under på att Billogram är en trygg och stabil partner.

Från Billograms håll är man glada över att kunna välkomna en koncern som genomsyras av ett tydligt fokus på hållbarhet och positiva kundupplevelser. Carl Lindberg, CRO hos Billogram, ser stora möjligheter med den effektivisering av betalprocessen som bytet innebär för Tekniska verken och resten av koncernen:

– På Billogram ser vi verkligen fram emot detta samarbete. Det uppstår mängder med potential och möjligheter när en hel koncern väljer en och samma smidiga lösning för faktura och betalningar. Vi kommer redan från start kunna effektivisera tidskrävande moment och kostsamma delar av faktura- och betalprocessen. På sikt ser vi också fram emot att erbjuda Tekniska verken-koncernen ytterligare delar av vår tjänst. Det uppstår nämligen ytterligare positiva synergieffekter när alla delar från skapandet av fakturor, till distribution, betalningar, återrapportering och kravhantering sköts via Billogram.

För ytterligare information om samarbetet, vänligen kontakta nedanstående personer:

Marie LorentzonKommunikationsstrateg, Tekniska verkenMarie.Lorentzon@tekniskaverken.se

Martin SvaneMarketing Communication Manager, Billogrampress@billogram.com

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. Läs mer på tekniskaverken.se

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.