Starkare tillväxt inom hemlarm med rätt partner för faktura och betalning

Vill du ta marknadsandelar från dina konkurrenter i säkerhetsbranschen? Etablera ditt hemlarmsföretag i fler länder? Minska churn och öka merförsäljning på din befintliga kundbas? Med rätt digitala verktygslåda kan du hålla en hög tillväxttakt och förbättra kundupplevelsen – utan att sinkas av tidskrävande administration.

För att vinna kampen om hemlarmskunderna i den hårda konkurrensen på dagens marknad behöver du lyckas med följande tre saker:

  • Eliminera onödig administration som stjäl tid och resurser från kärnverksamheten
  • Minska kundtapp genom att erbjuda en smidig upplevelse vid varje interaktion
  • Snabbt kunna skala upp din verksamhet på befintliga och nya marknader

Därför är fakturahanteringen avgörande för din tillväxttakt

Inom alla tre ovan nämnda områden spelar faktura och betalning en avgörande roll. Ett skäl till detta är att betalningstillfället är en av få naturligt återkommande kontaktytor du som hemlarmsaktör har med dina kunder. Ett annat är att fakturahanteringen ofta präglas av ineffektiva interna processer. Ett tredje skäl är att fakturafrågor tenderar att stå för en hög andel av ärendena till kundtjänst.

Att effektivisera dina processer inom just faktura och betalning skulle därför ge flera positiva effekter. Genom att frigöra interna resurser kan du till exempel prioritera satsningar på att vinna nya kunder på såväl befintliga som nya marknader. Du kan också öka kundnöjdheten – och därmed minska din churn – genom kortare svarstider hos kundtjänst.

5 sätt som en digital betalplattform stöttar din tillväxt på

En digital plattform för faktura och betalning ger dig en rad verktyg för att både effektivisera dina interna processer och öka kundnöjdheten. Här nedan beskriver vi några av fördelarna med en sådan lösning, och hur ett samarbete med oss på Billogram kan bidra till att stärka din tillväxtresa.

1. Flexibelt och framtidssäkrat utbud av betalsätt

Dagens kunder är vana vid valfrihet och individanpassade lösningar. Med Billograms plattform kan du erbjuda ett komplett utbud av betalsätt, oavsett om dina kunder föredrar autogmatiska betalningar (såsom autogiro), Swish, digital faktura eller en traditionell pappersfaktura. Vi bevakar dessutom utvecklingen på olika marknader så att du hela tiden är uppdaterad med de senaste alternativen, utan att behöva lägga egna resurser på omvärldsbevakning.

2. Automatisering som minskar felaktiga betalningar

Ju fler manuella moment som betalprocessen innehåller, såväl för dina kunder som dina medarbetare, desto större är risken att något råkar bli fel. Med hjälp av Billogram kan du förebygga misslyckade betalningar genom att:

  • Låta dina kunder aktivera automatiska betalningar på mindre än en minut.
  • Matcha rätt kund med rätt faktura automatiskt, även om någon siffra blivit fel.
  • Sätta upp automatiserade flöden för vad som ska hända vid olika typer av misslyckade betalningsförsök så att problemet hinner åtgärdas innan det utvecklas till ett påminnelse- eller inkassoärende.

När fler kunder betalar i tid får du ett bättre kassaflöde, färre påminnelse- och kundtjänstärenden – och nöjdare kunder som stannar kvar längre.

3. Ökad försäljning med erbjudanden baserade på kunddata

Billograms API gör att du kan koppla betalplattformen till din övriga it-struktur – ditt BI-system, exempelvis. Därmed får du bättre överblick över dina kunddata och kan analysera olika kundgruppers beteenden och preferenser. På så sätt kan du ta fram mer träffsäkra erbjudanden till potentiella nykunder, men framför allt öka chansen till merförsäljning till dina befintliga kunder.

4. Interaktiv faktura sänker tröskeln till konvertering

Fakturan är en underskattad kommunikations- och försäljningskanal. Varför inte använda den för att tipsa om relevanta produktnyheter eller tilläggstjänster från ditt utbud baserat på dina datadrivna insikter? Med Billograms interaktiva, digitala faktura kan du skapa snyggt designade banners så att dina kunder kan klicka sig vidare till köp direkt från fakturan.

5. Snabb implementering på varje ny marknad

Företag som vill etablera sig på nya marknader bromsas ofta av administrativa utmaningar kring faktura och betalning. När du behöver lägga stora resurser på att sätta dig in i kundbeteenden och regelverk i olika länder kan en mer snabbfotad konkurrent få ett försprång som blir svårt att hämta in.

Med Billogram som partner drar du nytta av vår gedigna erfarenhet av att ha hjälpt andra företag etablera sig på de marknader där du vill in. Vår plattform kan också enkelt integreras med olika slags it-system, oavsett land. Det ger dig en skalbar och flexibel plug and play-lösning så att du slipper börja från noll på varje ny marknad.

“Skalbar lösning när vi vill äntra fler marknader”

En aktör som sett stora fördelar med en digital betalplattform är Sector Alarm. Såhär säger Bjørnar Bukholm, Group CFO, om varför de valde just Billogram som partner för sin europeiska tillväxtresa:

– Det vi sökte var en leverantör som kunde harmonisera faktura- och betalningsprocessen för samtliga marknader i en och samma plattform. Utöver de rent tekniska fördelarna möjliggör det dessutom ett gemensamt arbetssätt internt, och en och samma upplevelse för våra slutkunder oavsett marknad. Vår erfarenhet är att Billogram är den enda aktör som kan erbjuda den typen av helhetslösning. En lösning som dessutom är fullt skalbar när vi vill äntra fler marknader.”

Vill du veta hur vi på Billogram kan stötta just ditt företags tillväxt? Kontakta oss så berättar vi mer!