Lågkonjunkturen kommer – så förbereder du dig för skakigare tider

Sverige är på väg mot en lågkonjunktur, och frågan är inte längre om utan när den kommer. Konsumenterna förväntas hålla hårt i plånböckerna under hösten vilket får konsekvenser för företagen – men det finns sätt att förbereda sig för att klara krisen.

Det senaste halvåret har vi fått finna oss i en situation med kraftig inflation och flera rekordhöga höjningar av Riksbankens styrränta. Att priserna går upp kan delvis förklaras av att konjunkturen i Sverige har varit god och att den normalt går upp och ner i cykler. I det här fallet har dock Rysslands invasion av Ukraina spelat en påtaglig roll i den takt som priserna nu ökar med.

I början av året var den svenska ekonomin på väg att återhämta sig efter en kraftig nedgång under pandemin. Kriget i Ukraina har omkullkastat situationen helt. Minskade leveranser av gas har lett till att naturgaspriset nu nått rekordnivåer. Det har pressat upp priserna även på olja och kol – något som i sin tur ger en direkt effekt på slutkonsumenternas skyhöga elräkningar.

Efterdyningarna från pandemin spelar också in. Exportproblem och störningar i globala logistikkedjor har orsakat en långvarig obalans i utbud och efterfrågan, inte bara på energi utan också på bland annat livsmedel, bränsle och många industriellt tillverkade varor. Priset på flera råvaror har därför skjutit i höjden och vi upplever just nu den högsta inflationstakten i Sverige på flera decennier.

Oro för framtiden minskar konsumenternas köpsug

Läget är dessutom väldigt osäkert. Riksbanken räknar med ytterligare höjningar av styrräntan i november, samtidigt som tillgången och prisutvecklingen för viktiga råvaror kan komma att påverka ekonomin ytterligare.

Det osäkra läget gör att många känner en oro för sin privatekonomi. Samtidigt som människor sett sin rörliga bolåneränta fördubblas på kort tid fortsätter driv- och livsmedelspriser att stiga. I media har det flitigt rapporterats om det rekorddyra elpriset och larmats om att många kommer att få svårt att betala räkningarna i vinter. Osäkerheten har lett till ändrade köpbeteenden och minskad konsumtion av icke-nödvändiga varor såsom kläder och möbler.

När konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster minskar får det naturligtvis en negativ effekt på företagen. Minskad omsättning gör att de måste se över sina utgifter, vilket i sin tur påverkar andra företag. Denna negativa spiral är det som i förlängningen gör att vi får en lågkonjunktur. Bedömare räknar nu med att Sverige går in i en lågkonjunktur i början av 2023, vilket på ett eller annat sätt får konsekvenser för nästan alla. Så vad kan du göra för att förbereda dig och ditt företag inför vad som komma skall?

Kundfokus nyckeln till att klara krisen

För att vara så väl förberedd som möjligt gäller det för företag att agera redan nu. Vid en lågkonjunktur kommer det att bli allt viktigare att fokusera på kundupplevelsen och att påminna varje kund om nyttan med dina varor eller tjänster.

Särskilt viktig blir kundfokuset för företag med så kallade tysta produkter. För tjänster som el, telefoni och försäkringar är priskänsligheten hos konsumenterna hög och konkurrensen hård. Bolag inom dessa branscher måste fundera över hur de kan arbeta relationsskapande i alla led för att bygga en lojal kundbas. Det gäller inte minst vid betalningen, som i många fall är det enda tillfället för dessa bolag att på ett effektivt sätt nå ut till alla sina kunder.

Redan nu kan vi vara tämligen säkra på att elbolagskunderna är de som kommer att drabbas hårdast av prisökningarna. Därför blir det extra viktigt för energibolag att stötta sina kunder och vara tydliga och proaktiva i sin kommunikation. Kanske behöver dessa bolag också se över möjligheterna att erbjuda delbetalning i en utsträckning man inte är van vid. 

Med Billograms plattform för faktura och betalning kan information delas i direkt anslutning till fakturan och ett delbetalat belopp eller ändrat förfallodatum uppdateras i realtid. Det gör det tydligt för kunden hur mycket av beloppet som återstår att betala och när det ska göras, vilket innebär att betalningsrelaterade ärenden som belastar kundtjänst i onödan kan undvikas.

Missa inte! I oktober 2022 genomförde vi på Billogram en större undersökning tillsammans med Novus för att ta reda på hur svenskarna agerar i det rådande ekonomiska läget. Resultaten från undersökningen hittar du i Lågkonjunktursrapporten.