Paydrive utmanar försäkringsbranschen – väljer Billogram

Försäkringsutmanaren Paydrives smarta bilförsäkring bygger på modern teknik, där kundens individuella premie baseras på körstil och antal körda mil: ju säkrare du kör, desto billigare blir försäkringen. Som ett led i företagets kontinuerliga hållbarhets- och digitaliseringsarbete väljer man nu, som första bolag i branschen, Billograms plattform för faktura och betalning. Läs mer

Ny rapport om svenskarnas syn på det ekonomiska läget – och hur det påverkar konsumentbeteendena

Novus har återigen genomfört en större undersökning. Syftet – att utreda hur den skenande inflationen och den stundande lågkonjunkturen har påverkat kundernas agerande och inställning till sina olika leverantörer. Undersökningens resultat har nu sammanställts i en rapport från Billogram. I den här bloggposten belyser vi några av rapportens huvudpunkter. Läs mer