Upplands Energi har Sveriges nöjdaste kunder – väljer Billogram

Med Sveriges nöjdaste kunder och anor från tidigt 1900-tal är Upplands Energi den självklara lokala energipartnern i Uppland. För att tillgodose kundernas behov av god kundservice, enkelhet och lättillgänglig information väljer Upplands Energi Billograms plattform för fakturor och betalning.

Upplands Energi är ett nytänkande energiföretag som ständigt strävar efter att förenkla sina kunders vardag, med fokus på den lokala uppländska marknaden. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har de Sveriges nöjdaste kunder inom elhandel och arbetet fortsätter för att ytterligare höja ribban och möta kundernas förväntningar på högkvalitativ service. Som ett led i detta arbete utforskades nya alternativ för betalning och fakturering. Louise Söderberg, kundservicechef, berättar:

– I utvärderingen av olika lösningar utgick vi i viss mån från egna erfarenheter av att betala fakturor; vad vi själv satte värde på och vad som underlättar fakturabetalning i vår egen vardag. Där är enkelhet och möjlighet att välja mellan de betalsätt som passar oss bäst viktiga faktorer. Sedan grundande sig vårt beslut givetvis även i de önskemål om digitala alternativ för betalning och fakturering som våra kunder efterfrågade. Vi utvärderade även andra lösningar, men det blev snabbt tydligt att Billograms plattform var den lösning som på flest sätt motsvarade våra krav.

Utöver de kundupplevelserelaterade fördelar som Billogram väntas medföra, har Upplands Energi även höga förhoppningar på vad det kommer innebära i termer av intern effektivisering samt de kommunikativa möjligheter som plattformen öppnar upp. Jenny Karlsson arbetar på Upplands Energi och har bland annat ansvar inom marknadsavdelningen:

– Det är viktigt att vår kundservice även fortsatt ska kunna bistå kunderna med bästa möjliga service. Med den tydlighet som Billograms faktura erbjuder blir det lättare för kunderna att själva hitta svaren på de vanligaste fakturarelaterade frågorna. Det innebär att vi kan fokusera våra resurser på mer komplexa kundfrågor som tar mer tid i anspråk. Att även kunna använda fakturan som en kommunikationskanal innebär att vi på ett helt nytt sätt kan säkerställa att våra kunder tar del av viktig information.

På Billogram ser man nu fram emot ett samarbete med en partner som har ett så tydligt fokus på de värden som Billogram själva anser vara de viktigaste för att vinna kundernas lojalitet. Carl Lindberg, CRO på Billogram:

– Vi gläder oss mycket över att Upplands Energi nu sällar sig till den växande skaran av företag som samarbetar med oss för att skapa bästa möjliga upplevelse för sina kunder. Att de, som går i bräschen bland energiföretag ifråga om kundnöjdhet, väljer Billograms plattform är ett kvitto på att allt fler framgångsrika företag nu inser betalningens betydelse för den totala kundupplevelsen.

För ytterligare information om samarbetet, vänligen kontakta:

Louise SöderbergKundservicechef, Upplands EnergiTel: 018-678400Email: louise.soderberg@upplandsenergi.se

Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt, uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det elbolag i Uppland – och i Sverige – som har de nöjdaste kunderna.

Ellinor SönneCustomer Success Manager, BillogramTel: 0791-010555Email: ellinor.sonne@billogram.com

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.