Öka förnyelsegraden bland försäkringskunderna med en digital plattform för faktura och betalning

Försäkringsbranschen brottas med en betydligt högre andel kundtapp än verksamheter inom många andra områden. För försäkringsbolag som lyckas öka sin förnyelsegrad finns därför mycket att vinna, både i form av intern effektivisering och kostnadsbesparingar. Men vilka insatser ska man fokusera på för att förbättra kundupplevelsen tillräckligt mycket för att fler ska vilja stanna?

Finansinspektionen publicerade nyligen en rapport som visade att lojala försäkringskunder får betala mer än de som ofta byter försäkringsbolag. Bland försäkringsbolagens kunder råder redan större rörlighet än i andra branscher, och med Finansinspektionens rapport i ryggen finns nu risk för att ännu fler väljer att se över sina avtal. För försäkringsbolagen är det alltså hög tid att agera för att upprätthålla – eller rentav förbättra – förnyelsegraden bland sina kunder. Men hur lyckas man med det om man inte har möjlighet att erbjuda alla sina nuvarande kunder en bättre premie? Två relativt enkla sätt är att se över hur man kommunicerar med sina kunder och vilka betalsätt man erbjuder dem.

Automatiska betalningar ger högre förnyelsegrad

En tidigare undersökning har visat att kunder som är anslutna till automatiska betalsätt som autogiro stannar längre hos sina leverantörer, och att betalningen är ett kritiskt moment för kundens totala upplevelse av en tjänst. Till exempel uppgav hälften av energibolagens kunder att de aktivt utvärderar sin leverantör när fakturan kommer. För bolag med “tysta” tjänster och produkter – som försäkringar, el eller telefonabonnemang – blir det här momentet extra viktigt; det är vid betaltillfället kunden väger det upplevda värdet av tjänsten mot kostnaden denne betalar varje månad, halvår eller år.

För den som betalar sin försäkring årsvis och inte har behövt kontakta sitt försäkringsbolag sedan den senaste fakturan kom, är det inte svårt att föreställa sig att priset upplevs högt i förhållande till det man fått ut av att vara kund. För försäkringsbolagen gäller det därför att löpande påminna kunden om värdet av deras tjänster och varför kunden valde dem från första början – gärna i direkt anslutning till fakturan. En lösning kan vara genom en digital plattform för faktura och betalning, som låter försäkringsbolag både kommunicera enklare med sina kunder och erbjuda dem alla betalsätt de efterfrågar, inklusive autogiroanmälan som görs på ett par klick.

Nöjdare kunder med proaktiv kommunikation

Vissa moderna betalplattformar erbjuder möjligheten att dela relevant information direkt på fakturan. Med en sådan lösning kan försäkringsbolag dela upp fakturamottagarna i mindre målgrupper och skicka riktad information baserad på exempelvis vilken eller vilka försäkringar de har, eller om de haft ett aktivt försäkringsärende det senaste året eller inte. Med mer individanpassade och relevanta utskick upplever kunden ett mervärde som stärker försäkringsbolagets varumärke. I många fall minskar även mängden kundtjänstärenden när kunden kan få svar på vanliga frågor genom proaktiv information. Kommunikationsytan kan också användas för att skicka personligt anpassade erbjudanden, till exempel om samlingsrabatter eller att teckna en ny försäkring till ett förmånligt pris. På så sätt kan fakturan fungera som en ny, effektiv kanal för merförsäljning som ger nöjdare kunder och högre förnyelsegrad.

Samtidigt stärks kundupplevelsen när försäkringsbolagen kan erbjuda fler betalsätt. Kundernas förväntningar på smidiga betalsätt har ökat och en lösning passar inte längre alla. Moderna plattformar för faktura och betalning låter kunderna själva välja vilket alternativ de föredrar, oavsett om det är en traditionell pappersfaktura, autogirodragning varje månad eller möjligheten att betala via Swish. Dessutom kan man med digitala lösningar skicka ut påminnelser på en fakturas förfallodag om den ännu inte är betald, något som visat sig öka mängden kunder som betalar i tid. För försäkringsbolagen innebär det ytterligare en premie inbetald och mer tid att säkerställa att kunden stannar.

Enkel implementering trots snårig IT-arkitektur

Många försäkringsbolag inser fördelarna med att gå över till en mer modern betal- och fakturahantering, men oroar sig för att det kommer att vara omöjligt att integrera en ny plattform med deras gamla, och ofta mycket komplexa, IT-infrastruktur. Det behöver dock inte vara så svårt!

Genom att välja en betallösning som kan anpassas och kopplas på befintliga flöden kan kundresan med enkla medel digitaliseras. Läs mer om hur det fungerar i inlägget Minska kundtapp i försäkringsbranschen med rätt partner för faktura och betalning.