Del 5: The Playbook of Technology - verktygen som digitaliserar din organisation

Att ställa om sitt företag till att kunna möta den digitala kunden nu och i framtiden är en fråga om att överleva. Omställningen handlar om att skapa ett företag som likt en kameleont snabbt kan anpassa sig till en ny miljö (läs marknad) med hjälp av ny teknik och nya digitala verktyg med syfte att stärka sin konkurrenskraft.

I de fyra tidigare delarna av den här kursen har vi systematiskt gått igenom hur digitaliseringen påverkar alla företag och hur du ska på bästa sätt ska ta dig an förändringsarbetet som behöver göras. ==Allt från er digitala mognad, hur kundupplevelsen måste stå i centrum till att skapa en organisation som är innovativ i stort och smått.== Läs alla 5 delar och du har en utmärkt grund att stå på i ditt arbete som verksamhets- och affärsutvecklare.

Den här är den femte och sista delen och vi framme vid de digitala verktygen som har en given och central roll för ditt arbete.

Hoppas den hjälper dig att lägga ytterligare en pusselbit på plats för att du ska se hela bilden av vad den digitala transformationen betyder för ditt företag.

Vi som står bakom kursen kommer från ett område som allt för ofta är helt bortglömt eller mycket eftersatt: faktureringen. ==Det är därför vi har tagit fram den interaktiva webbfakturan som du delar direkt med kunden istället för att skicka. En lösning värdig den digitala tidsåldern.==

Läs mer om Billograms webbfaktura här!