Därför blir din verksamhet mer framgångsrik med digitala betalsätt

Digitalisering är som bäst när den skapar nya möjligheter utan att öka arbetsbördan. Det gäller även digitaliseringen av fakturan. Många företag söker idag digital teknik och nya arbetssätt som skapar intern effektivitet, förbättrad kundupplevelse och lojalare kunder. I den här bloggposten tar vi en närmare titt på hur moderna betallösningar kan bidra till detta.

Omvandla statisk faktura till interaktiv kommunikationskanal

Digitalisering har diskuterats flitigt i svenska företag under lång tid och det går knappast att tala om det som en trend eller ett buzzword längre. Det är ett tillstånd av ständig förändring som vi helt enkelt kommer att behöva förhålla oss till – både nu och på sikt. Fokus ligger ofta på att effektivisera processer men det kan även vara en fråga om att hitta nya sätt att stärka affären och förbättra kundupplevelsen.

När det gäller digitala betallösningar kan maximalt värde utvinnas när fakturan omvandlas från ett statiskt dokument, till en interaktiv kanal för kundkommunikation och möjlighet till merförsäljning. Fler betalsätt och digitalisering av pappersflöden och kravkedjor bidrar dessutom till ökad effektivitet av interna processer och ett förbättrat kassaflöde.

Enklare för kundtjänst att hantera fakturafrågor

Med rätt betallösning blir det bland annat lättare och går snabbare för kundtjänst att hantera fakturarelaterade ärenden. Det är först och främst en fråga om att det digitala fakturaformatet ska vara lätt att förstå för kunden – att det tydligt framgår vad som ska betalas och när. Många av de missförstånd och den friktion som kan uppstå med statiska pappers- och PDF-format är relativt enkla att bygga bort i digitala fakturor. Ett optimalt scenario är alltså att det ska vara så enkelt och tydligt att det helt enkelt inte går att göra fel. Något som i slutänden leder till färre kundtjänstärenden som rör betalningar – och nöjdare kunder.

Om både kundtjänst och kund har direkt tillgång till och insyn i fakturavyn och kan göra ändringar som uppdateras i realtid, slipper kunderna dessutom slussas vidare till en ekonomifunktion eller outsourcad betalpartner. Ärendena går därför ofta att lösa snabbare och med enklare medel. För betallösningar i framkant kan även den digitala fakturan fungera som en kommunikationsyta mellan kund och kundtjänst, något som ytterligare underlättar hanteringen av fakturarelaterade kundtjänstärenden. Minskad arbetsbörda för kundtjänst innebär både kostnadsbesparingar och en resursfördelning som bidrar till att skapa en bättre totalupplevelse för kunden.

Automatiserade funktioner gör hanteringen effektivare

En ny betallösning som erbjuder modern funktionalitet och smarta tjänster kan effektivisera arbetet inom en mängd olika områden och även ha en positiv inverkan på affären. Med rätt lösning underlättas till exempel hanteringen av inkommande betalningar, där en utmaning för många bolag är att de saknar insyn och överblick. Om uppdateringar av inbetalningarna rapporteras automatiskt och med täta intervall, utan att du själv behöver söka informationen, får du bättre koll på exakt hur många betalningar som har inkommit och hur de har betalats in. En transparens som ofta saknas och som bland annat bidrar till en mer träffsäker prognostisering av kassaflöden. Adderade, enkla betalsätt, förifyllda OCR-nummer och snabb digital distribution, gör även att fler kunder betalar i tid och ökar förutsägbarheten för företagets intäkter.

För slutkunder blir även insteget till att använda automatiska betalningar ofta lägre med digitala betallösningar. Automatiska betalningar avser betalningar som dras direkt från ett bankkonto eller kort, där det vanligaste exemplet är Autogiro, men innefattar även direktbetalningar och one-click-pay. Om kunden själv har möjlighet att aktivera Autogiro via fakturan kan bytet godkänns direkt med BankID. En sådan automatisk uppsättning driver dels effektiv konvertering, dels sparar den tid och pengar, eftersom processen annars kräver manuell handpåläggning och utskick av pappersblanketter. Automatiska betalningar minskar även risken för churn (dvs. kundtapp). Analyser visar på tydliga samband mellan betalningar och lojalitet där kundtappet i vissa fall kan vara dubbelt så stort bland kunder som betalar manuellt än hos dem som anslutit sig till automatiska betalsätt.

Gå från transaktion till relation

Sammantaget innebär dessa automatiseringar och effektiviseringar att tid internt frigörs och istället kan nyttjas till mer värdeskapande arbete, samtidigt som kundupplevelsen förbättras.

Fokus skiftas från reaktiv transaktionshantering till proaktiv kundhantering – samtidigt som belastningen på anställda minskar.

På Billogram vill vi förändra fakturaupplevelsen i grunden genom en lösning som är smart, interaktiv och enkel att använda. På så sätt kan vi bidra till kundupplevelsen, minska administrationen och förhindra churn. Vill du veta mer? Kontakta oss!