Telekombolagens breddade utbud ökar behovet av en bred betalplattform

När oro för stigande kostnader får dina kunder att jämföra alternativ – hur kan du som leverantör stärka relationen till dem? Enligt kunderna själva är svaret transparent kommunikation, attraktiva tjänster och en smidigare helhetsupplevelse.

Mobilabonnemang, bredband, tv-tjänster, extra surf eller kanske en streamad hyrfilm? När du som telekomoperatör breddar ditt tjänsteutbud får du större chans att bli en helhetsleverantör för dina kunder – och därmed öka företagets intäkter.

Men om du inte löser betalningen för kunderna på ett smidigt sätt riskerar din satsning att falla på målsnöret. Risken är särskilt hög om ditt bolag är en stor, etablerad aktör där olika tjänster hanteras av separata delar av organisationen. Utan ett enhetligt kundnummer får kunden en faktura för varje tjänst, vilket ger en spretig upplevelse där kunden får svårt att överblicka sina kostnader.

Därför är friktionsfri betalning viktigare i en lågkonjunktur

Överblick över kostnaderna är extra viktigt för dina kunder i tider när de oroar sig över stigande priser på… ja, det mesta. Kostnadsökningarna är troligtvis kännbara även för din verksamhet. I det läget bör du som leverantör lägga mindre resurser på att jaga nya kunder och istället fokusera på att ta hand om dem du redan har. Erbjud dem attraktiva tjänster med konkurrenskraftiga paketpriser, men också en smidig helhetsupplevelse med minimal friktion – även när det kommer till betalningen.

All slags friktion är nämligen extremt riskabel i ekonomiskt tuffa tider när kunderna är mer benägna än vanligt att byta leverantör. En stor Novusundersökning om svenska konsumenters inställning till lågkonjunkturen visar till exempel att två av tre går igenom sina abonnemang löpande för att hitta sätt att sänka sina kostnader.

En digital betalplattform hjälper dig att förbättra kundupplevelsen – om du väljer rätt samarbetspartner. Då kan du dessutom öka möjligheten till upp- och korsförsäljning.

Så kan en betalplattform stärka kundupplevelsen och öka merförsäljningen

1. Ett samlat betalfilter – oavsett hur komplex struktur du har

För att undvika en spretig betalupplevelse för dina kunder, liksom onödig administration för dina medarbetare, bör din betalplattform fungera som ett samlat filter för all fakturahantering. Billograms smarta integrationer gör vår plattform enkel att koppla på dina befintliga system, utan att du behöver dra igång något omfattande it-projekt. Du får alltså samma smidiga lösning, oavsett hur komplex din interna bolagsstruktur är eller om samma kund har flera kundnummer.

2. Maximal valfrihet för hur och när dina kunder betalar

Autogiro, Swish eller digital faktura? Hela beloppet på en samlad räkning, eller en mix av löpande abonnemang och köp av extratjänster? Månadsvis eller kvartalsvis betalning? Dina kunder har olika behov och preferenser, och din betalplattform behöver kunna möta dem alla. Med Billogram som partner kan du erbjuda en rad upskattade betalsätt och kunden kan välja det som passar dem bäst.

3. Automatiserade flöden som hjälper kunden att betala i tid

Data från telekombranschen visar att risken för kundtapp är sex gånger så hög om kunden får en påminnelse. Istället för att låta en sen betalning generera en påminnelseavgift bör du alltså underlätta för dina kunder att betala i tid.

Ett sätt som Billogram bidrar till detta är genom automatiserade flöden vid olika scenarier. Du kan till exempel skicka ut en automatisk förfallopåminnelse via mejl till kunden samma dag som fakturan förfaller. Och vid en misslyckad autogirodragning kan du bestämma att ett nytt försök ska göras inom ett par dagar. Därefter kan kunden få en vänlig uppmaning via mejl eller sms om att fylla på kontot.

Genom att fånga upp uteblivna eller misslyckade betalningar, och ge kunden en chans att åtgärda problemet innan det övergår till ett påminnelseärende, förbättrar du både ditt kassaflöde och din kundnöjdhet.

4. Fakturan som kanal för tvåvägskommunikation – och merförsäljning

Hur stor andel av dina mobilkunder har också sitt bredband hos dig, och vice versa? Hur når du dina kunder idag med erbjudanden om paketpriser eller extratjänster? Som telekomoperatör är betalningstillfället den främsta kontaktytan mellan dig och dina kunder. Ändå är det alltför få som nyttjar potentialen i denna kanal.

Med Billograms interaktiva, digitala faktura kan du lägga in klickbara moduler där du lyfter fram erbjudanden och viktig information. Och om kunderna har frågor kan de skriva till kundtjänst direkt på fakturan eller få proaktiva svar via vår automatiska svarsfunktion som är baserad på machine learning.

En betrodd partner inom mobiltelefoni och bredband

“Telekombranschen är i ständig förändring och därför måste även planerna kunna ändras i samma takt. Vi är väldigt nöjda med upplägget så som det ser ut nu och ser löpande över vilka nya initiativ som kan bli aktuella att ta oss an tillsammans med Billogram.”

Så säger Nathalie Eriksson, Head of Product & Loyalty på hallon, i den här intervjun. Även bredbandsleverantörerna Ownit och Junet har valt att implementera Billograms plattform för faktura och betalning.

Vill du veta mer om hur du kan underlätta både fakturering och merförsäljning när du breddat ditt tjänsteutbud? Kontakta oss!