Bristande betalning vanlig orsak till medlemstapp för fackförbunden

En grundtanke inom fackförbunden är att du som del av en större gemenskap, har lättare att göra din röst hörd, än som en enskild individ. En röst som kan påverka och förbättra arbetsvillkoren för anställda inom yrkesgruppen. Vi är helt enkelt starkare tillsammans. Ju fler medlemmar ett fackförbund har, desto starkare blir den gemensamma rösten och möjligheten att skapa verklig förändring ökar. Därför görs varje år stora satsningar på värvningskampanjer för att locka nya medlemmar att ansluta sig till förbunden. Ändå är slutresultatet ofta att det totala antalet medlemmar varken ökar eller minskar från år till år.

Pandemieffekt klingar så småningom av

Som en direkt följd av pandemin blev 2020 året då nya medlemmar formligen strömmade till fackförbunden. Efter en nedåtgående trend som varat i över 25 år, vände vindarna och den fackliga medlemsbasen växte. I början av 2021 var omkring 69 procent av de svenska arbetstagarna fackanslutna.

Trendbrottet är heller inte något märkligt – människor söker trygghet i otrygga tider och pandemin innebar ett uppvaknande inför det faktum att anställningen inte är något man längre kan ta för givet. Men effekten väntas inte vara för evigt. Den oro som för många var själva grundorsaken till att de anslöt sig till facket, klingar så småningom av. Motivationen för medlemmar med ett kortsiktigare perspektiv att fortsätta betala för sitt medlemskap förväntas nu minska. Därför blir arbetet med att säkerställa att medlemmarna faktiskt stannar kvar allt viktigare.

Initiativ för att förhindra medlemstapp bra – men räcker inte

Utöver värvningskampanjerna arbetar många fackförbund aktivt för att inte bara addera nya medlemmar, utan även för att behålla de befintliga. Bland annat vill man inom LO göra det lättare att byta fackförbund inom organisationen och så sent som i november 2021 lanserades tjänsten BytLOFack. Detta för att undvika medlemstapp eller att medlemmarna på annat sätt hamnar mellan stolarna, om de exempelvis tar anställning inom en annan bransch.

Detta är givetvis ett bra initiativ och bara ett av många exempel på hur fackförbunden samarbetar för att säkerställa att medlemmarna stannar kvar. Trots detta tappar ett genomsnitt av förbunden ungefär lika många medlemmar som de lyckas värva varje år. Som vi berättat tidigare beror ungefär hälften av dessa förluster på orsaker som är svåra eller omöjliga att påverka – pensionsavgångar, dödsfall, karriärbyten och så vidare. Men för den andra hälften finns fler insatser att göra, särskilt om grundtanken är att fler är starkare.

Bristande betalning bakom medlemstapp

En stor andel av de påverkbara medlemstappen bottnar i bristande betalning. Många gånger avslutar medlemmen inte aktivt sitt medlemskap, utan låter istället bli att betala det, till dess att hen automatiskt utesluts ur förbundet (normalt efter tre förfallna medlemsavgifter).

Den här typen av indirekt uppsägning av medlemskapet driver kostnader på flera sätt. Dels behöver påminnelser skickas, dels avsätts ofta tid åt att ringa upp medlemmarna för att försöka förmå dem att betala avgiften och fortsätta sitt medlemskap. Administration som tar resurser i anspråk som annars hade kunnat läggas på mer värdeskapande sysslor. Dessutom är ju medlemskapet aktivt till dess att medlemmen blir utesluten vilket innebär förlorade intäkter. Kostnaderna är dock bara en sida av myntet. För varje medlem förbundet förlorar, så tappar det i styrka, då möjligheten att påverka arbetsvillkoren i hög grad beror på det stöd man har i medlemsbasen.

Samtidigt som betalningen kan vara själva orsaken till att medlemmarna lämnar sitt fackförbund, kan det även vara en viktig del i arbetet för att motverka det. Många fackförbund söker nu nya lösningar för faktura och betalning som adresserar utmaningen kring med medlemstapp. Det rör sig om allt från att modernisera och automatisera påminnelseprocesser, till möjligheten att kommunicera värdet av medlemskapet och konsekvenserna av vad som händer om man lämnar förbundet. Framtidssäkrade lösningar kan dessutom driva medlemmar mot mer lojaliserande betalsätt, såsom autogiro, vilket ytterligare bidrar till att fler medlemmar stannar kvar längre.

Vill du veta mer om hur din lösning för faktura och betalning kan hjälpa din verksamhet att motverka medlemstapp? Läs då denna bloggpost, eller kontakta oss direkt!