Partech investerar över 350 MSEK som ska etablera Billogram på sex nya marknader

Efter ett år av rekordtillväxt fyller Billogram på kassan med över 350 MSEK. Bakom investeringen står det internationella riskkapitalbolaget Partech, som tidigare investerat i svenska NA-KD och Resolution Games. Kapitalet ska bland annat användas till att expandera till sex nya marknader och fördubbla personalstyrkan.

Idag står det klart att den globala investeringsjätten Partech investerar över 350 miljoner kronor i Billogram, kapital som ska användas till att accelerera den redan höga tillväxttakten genom att etablera bolaget på sex nya marknader och dubblera personalstyrkan.

– 2020 ökade vi antalet signerade kundavtal med 300 procent och slog alla tidigare säljrekord. Då tyckte vi det var otroligt, men redan under första hälften av 2021 har vi sålt 50 procent mer än hela förra året. Vi upplever ett enormt momentum nu och Partech är precis rätt samarbetspartner för vidare etablering i Europa, säger Jonas Suijkerbuijk, vd på Billogram.

– Vi är väldigt glada att inleda ett samarbete med Jonas och teamet på Billogram. De upptäckte en lucka på marknaden och har därefter i det tysta byggt den mest avancerade fakturerings- och betalningsplattformen för stora B2C-företag som vill integrera fakturering, betalning och kravhantering i en och samma lösning. I vår dialog med marknadsledande bolag inom energi, telekom, e-hälso-sektorn i Europa insåg vi hur värdefullt Billogram är för att de ska kunna interagera med sina slutanvändare genom en förstklassig fakturerings- och betalningsupplevelse. Den enastående kommersiella framgång som Billogram har uppvisat har stärkt vår övertygelse och vi ser fram emot att stödja teamet i att sprida sin lösning till kunder i Europa, och resten av världen, säger Omri Benayoun, General Partner på Partech.

Billogram, som grundades 2011, blev tidigt ledande på att digitalisera pappersfakturan och riktade sig till en början mot småbolag. Under åren har bolagets produkt utvecklats och gått från en digital faktureringstjänst till ett relationsstärkande verktyg med fokus på att säkra betalningar i tid, öka kundnöjdheten och förhindra kundbortfall.

– Billogram har funnits i tio år, men det finns ett före och ett efter 2017. Fram till dess fokuserade vi helt på att få företag att digitalisera sina fakturor, men 2017 insåg vi att fakturan inte alls bara handlar om betalning, utan att det är ett B2C-företags mest kritiska kontaktyta med kunden. Sedan dess har vi inte tappat en enda kund. Egentligen säljer vi inte en fakturalösning utan ett relationsverktyg som skapar och säkrar kundnöjdheten, säger Carl Lindberg, kommersiell chef.

Billograms kommersiella chef Carl Lindberg och vd Jonas Suijkerbuijk.

Billogram såg under 2020 en kraftig ökning i försäljningen där nya kunder som Kry, Ownit och Telge Energi tillkom. Enligt Carl Lindberg beror den kraftiga tillväxten på att fler bolag insett Billograms unikhet och att man genom att använda fakturan som en relationsstärkande kontaktyta snabbt kan minska både kostnader och kundbortfall samtidigt som den möjliggör merförsäljning. Nu ska bolaget växa ännu snabbare och räknar under det kommande året med att återigen dubbla personalstyrkan.

– Efterfrågan är större än vi kan hantera, den internationella marknaden är enorm och hittills har vi bara skrapat på ytan av potentialen inom det här området och i vår produkt. Nu handlar allt om exekvering och jag skulle säga att fördelarna av att vara en väletablerad startup i det här läget är många. Vår bakomliggande teknik har nu utvecklats och optimerats i över tio år och vi påbörjade en kraftig investering och tillväxt av organisationen redan för några år sedan. Därför handlar det nu primärt om att fortsätta växa och skala bolaget enligt den plan vi följt de senaste åren, säger Carl Lindberg.

Investeringen i Billogram görs av fonden Partech Growth och ska hjälpa Billogram att dubblera personalstyrkan och möjliggöra en ännu snabbare tillväxt. De marknader Billogram de närmsta åren ska etableras på är utöver Tyskland, där bolaget idag har närvaro, Norge, Finland, Irland, Frankrike, Spanien och Italien. Partech har tidigare investerat i de svenska bolagen NA-KD och Resolution Games.

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.

Presskontakt:

Rebecca Uddman +46 769 499 011 rebecca@billogram.com

Casper Törnblom, 500 Stockholm casper.tornblom@500stockholm.com

Partech grundades i San Francisco och Paris och är ett av världens ledande venture capital-bolag som samlar kapital, operativ erfarenhet och strategiskt stöd för entreprenörer i sådd-, satsnings- och tillväxtstadier. Den nuvarande portföljen innehåller 200 företag i mer än 30 länder, varav 9 värderas till mer än 1 miljard dollar.

Presskontakt:

Isabelle Tresson+33 7 86 08 85 85 itresson@partechpartners.com

RLYL Agency partech@rlyl.com