Att få förändra en industri är få förunnat

Billogram har sedan 2011 ersatt traditionella fakturor med ett interaktivt format som möjliggör en bättre betalupplevelse, ett informationsutbyte för slutkunden och en effektivare process för utställaren. I mars 2019 anslöt Carl Lindberg som företagets CRO, efter att ha lämnat tjänsten som CCO hos norska Gelato. Dessförinnan var Carl en av de personer som bar ansvaret för Klarnas globala expansion.

I samma veva som Carl började på Billogram hade företaget genomfört en kapitalrunda för att kunna växla upp sin tillväxttakt. En förutsättning för tillväxten är en utbyggnad av säljteamet, en uppgift som Carl omfamnat och här delar sina tankar kring. Han förklarar även vad som fick honom att fastna för Billogram och återvända till betalmarknaden.

“I Billograms fall har utvecklingen kommit så långt att produkten som finns på hyllan nästan säljer sig själv.”

Hur hamnade du på Billogram?

– Jag trodde mig ha lämnat betalningar och fintech bakom mig. Dels för att jag var med från en tidig fas och kände mig rätt färdig, men också för att friktionsfria betalningar börjar bli något kunderna tar för givet.

Det som fångade mitt intresse med Billogram var att trots att man lanserades som en digital faktureringstjänst, så vill man idag åt något bortom själva transaktionen. Betalningen ses som ett medel för att uppnå det man egentligen vill åt – förbättrad kundlojalitet. Och med det minskad churn och förbättrat Customer Lifetime Value.

Det här är ligger helt rätt i tiden, då företag länge pratat om kundlojalitet, men först nu börjar ta det på allvar. Allt fler har insett att förbättrad kundnöjdhet inte behöver ligga i konflikt med andra övergripande mål, eller att man behöver välja ett av dem. Kundnöjdhet går rentav hand i hand med ökad tillväxt, försäljning och förbättrad vinstmarginal. Denna utveckling sätter Billogram i en extremt fördelaktig position, för om målet är lojalitet räcker det inte att vara ett payment-företag som minskar friktion vid betalningen. Istället måste ytterligare värde tillföras i form av nya möjligheter till kommunikation och proaktiv information – med rätt budskap, till rätt person, vid rätt tid, i rätt kanal.

Sen innebär Billograms småföretagar-arv att man har en bättre förståelse för individen, betaltillfället och vikten av den enskilda transaktionen. Dessa erfarenheter har över tid lett till att man attraherat allt större kunder och idag kommer efterfrågan från just stora bolag.

“...Nu är vi rustade för att på riktigt börja förändra den här industrin.”

Hur är det att sälja Billogram?

– Att kunna sälja något man kan stå bakom är alltid en stor fördel och vi delar helt och hållet våra kunders incitament. För Billogram har utvecklingen kommit så långt att produkten som finns på hyllan nästan säljer sig själv. Sen finns även en högintressant product roadmap för kommande år och ett business case som håller.

Tack vare sitt starka och tydliga business case lyckas Billogram konkretisera och kvantifiera något så abstrakt som kundlojalitet, och översätta det i faktiska kostnadsbesparingar samt intäktsökningar. Addera därtill att vi framhäver våra kunders varumärke, istället för Billograms och det blir tydligt att vi har ett högintressant erbjudande. Ett erbjudande som får våra kunder att framstå som oerhört moderna och digitala inför sina slutkunder.

Varför ska man ansluta sig till Billogram i nuläget?

– Bolaget har en stabil grund att stå på, samtidigt finns de medel som krävs för att nu börja accelerera. Vi har en fungerande produkt och flera bra referenskunder, så nu är vi rustade för att på riktigt börja förändra den här industrin. Mot den bakgrunden vill vi utöka med nya människor som kan bidra med perspektiv, kompetens och erfarenhet. Billogram har redan en bra företagskultur som det värnas om, denna ska inte förändras, utan endast späs på med fler drivna och duktiga individer.

Vad har du satt för framtidsmål för Billogram?

– Mot bakgrund av den rådande situationen, känns en tillväxt på 100% från år till år och en ordentlig utlandsexpansion som två spännande och fullt realistiska mål.

Vilka möjligheter väntar i säljteamet på Billogram?

– Den som ansluter nu gör det varken för sent eller för tidigt. Både efterfrågan, rätt förutsättningar och tydliga mål finns på plats. Nu är det upp till duktiga individer att förverkliga det vi vill åstadkomma och det är en svårslagen möjlighet. Sen innebär företagets mognad att många risker försvunnit, medan uppsidan består. I det läge man befinner sig gör alla bidrag extra stor skillnad, vilket innebär att varje enskild individs arbete verkligen uppskattas och uppmärksammas.

Vad krävs för att lyckas i säljrollen?

– Man måste förstås få energi av att jobba med sälj och träffa kunder, och tycka att det är spännande att bryta ny mark. Man ska gilla att gå efter större kunder, nya vertikaler och geografiska segment. Utöver det bör man lockas av att få vara med att sätta strukturer, processer och modeller. Här blir man nämligen delaktig i att bygga upp hela den kommersiella delen.

“Ingen kan sälja den här lösningen från dag ett. Den är för unik”

Kan du säga något om vardagen i själva teamet?

– I vår grupp tål allt ifrågasättas, det inkluderar i högsta grad mig och mina beslut. Det är viktigt att teamet består av så pass duktiga individer att alla synpunkter och idéer välkomnas och uppmuntras. Detta är en förutsättning för att folk ska vilja ta egna initiativ, vilket i sin tur kräver att det finns viss struktur på plats.

Vad krävs av en säljare på Billogram?

– Ingen kan sälja den här lösningen från dag ett. Den är för unik. Man måste därför vara öppen för att lyssna till andra och ödmjuk inför lärandet som krävs. Tillsammans måste vi också se till att kontinuerligt inspireras av erfarenheter och källor som kommer från personer och företag utanför Billogram.

Som individ måste man lockas lika mycket av sälj och tillväxt, som av det interna arbetet. Det ställer krav på respekt för det egna teamet och andra funktioner inom företaget. Här finns en utbredd vilja att jobba som ett team och en tro på att alla gynnas av att prioritera gemensam vinning över den personliga.

“Här blir den som vill utvecklas aldrig uttråkad”

Vad är nyckeln till att sälja Billogram?

– Man bör ha en viss mognad och kunna agera professionellt inför en rad olika mottagare. Det gäller både olika roller och varierande vertikaler. Själva lösningen är sällan svårsåld, efterfrågan och behovet finns där. Istället ligger komplexiteten i att säljprocessen berör en rad olika funktioner och områden. Vi påverkar kundtjänst, marknad, försäljning, ledning, kostnader, tillväxt och varumärket. Det krävs därför att man trivs med att hålla flera personer i handen och driva dem mot ett gemensamt beslut om att våga köra. Sen ska man gilla att bygga starka Business Case med kunden och veta att vårt arbete inte slutar vid implementationen.

“Många produkter går att sälja, men få ger samma positiva feedback.”

Hur utvecklas man som säljare på Billogram?

– Säljprocesserna är varierande och erbjuder mycket mer än “cold calling”. Snarare handlar det om att driva projekt där vissa tar veckor och andra månader. En säljare måste därför kunna hantera flera processer samtidigt samt anpassa sin energi och motivation därefter. I gengäld får man en arbetsplats där man lär sig bygga ett framgångsrikt företag, och med det oändliga möjligheter att växa inom detsamma. Här blir den som vill utvecklas aldrig uttråkad.

Varför ska man börja på Billogram som säljare?

– Du får möjlighet att förändra en industri till det bättre och det är få förunnat. Antingen nöjer man sig med att förvalta någonting och upprätthålla status quo, eller så vill man förbättra saker. Sen ska man inte underskatta energin man får från att sälja något som verkligen uppskattas av både företaget och deras slutkunder. Många produkter går att sälja, men få ger samma positiva feedback.

Vad ser du som tecken på ett fungerandet team och företag?

– När det är tillräckligt högt i tak för att man inte ska behöva vara defensiv eller politisk. Alla ska känna att teamet kan åstadkomma mer än individen, men man ska också gå till jobbet för att man vill och känner för det. Slutligen ska medarbetarna vara stolta över att representera företaget inför potentiella kunder och familj eller vänner.

“Själv blir jag stolt och får energi av att äga vitala delar av en process”

Hur svarar denna syn upp emot din bild av Billogram idag?

– Mycket av det jag nyss nämnde stämmer väl in på nuläget på Billogram. Sen finns redan många av de förutsättningar som krävs för att jag själv och bolaget ska kunna undvika många av de problem som annars lätt uppstår hos den här typen av startups.

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

– Jag är inte den som står på barrikaden och vill att fokus ska vara på mig. Inte heller är jag någon som detaljstyr – det tar nämligen udden av det jag vill åstadkomma – att folk känner att de själva har ett stort ansvar. Framförallt finns det inte en chans att jag kan lyckas med mina mål på egen hand. I ett team är vi alla beroende av varandra. Själv har jag förstås ett stort ansvar när det gäller att undanröja hinder i teamets väg och optimera våra förutsättningar.

Ingen förväntas kunna allt, men man måste göra sitt bästa för att lösa uppgiften och ta hjälp när det behövs. Själv blir jag stolt och får energi av att äga vitala delar av en process.

“Det vi gör är så spännande att jag idag inte ser hur jag skulle kunna finna något lika givande någon annanstans”

Hur skulle du beskriva ditt team på plats på Billogram idag?

– Alla komponenter finns på plats. Duktiga personer finns inom varje funktion, nu ska vi bara växa till oss och bredda vår kunskap.

Vad ser du mest fram emot med de närmsta åren på Billogram?

– Att få fortsätta bygga ett bra och högpresterande team som älskar vad de gör. Att hjälpa Billogram ta ny mark och förändra den industri vi verkar inom, men också att ha ett jobb som ger mer energi än det tar.

Jag försöker alltid fråga mig själv: är det här vad jag vill göra? Sedan starten på Billogram är svaret: absolut. Här finns förutsättningarna för att bygga något riktigt stort och bra, och det vi gör är så spännande att jag idag inte ser hur jag skulle kunna finna något lika givande någon annanstans.