Alla IT-projekt behöver inte bli “ett projekt”

Denna text vill lyfta fram att det inte kostar skjortan eller tar år att implementera ett nytt system som förenklar interna processer och gör nytta för kunden. Tanken är att göra detta på under 2160 tecken, vilket motsvarar antalet timmar det högst brukar gå från avtal till att man är igång med Billogram.

Vi pratar alltså inte om nedlagda arbetstimmar, för då hade vi redan använt upp alla tecken. Som referens var Skånska Energi AB igång på 9 veckor, efter att lagt drygt 45 projekttimmar internt. Detta kan jämföras med ett affärssystemsbyte som kräver hundratals konsultdagar.

Med 1569 tecken kvar, går vi in på bakgrunden till denna post, nämligen att företagsledare ofta förvånas över att Billogramkunder är igång på under 3 månader. Projekt som går över tiden och spräcker budget verkar vara mer regel än undantag, vilket lett till att somliga önskar sig ett sabbatsår mellan varje digitaliseringsinitiativ.

Det som gör det enkelt för Billogram är att vår tjänst är byggd för förändring och att det redan finns färdigbyggda API-kopplingar mot en rad affärssystem. Fler tillkommer också med varje ny kund.

Dessa kopplingar konfigureras och återanvänds efter justeringar från Billograms utvecklare. Vi har även möjligheten att integrera via fil, eller via en hybridlösning. Enkelt uttryckt, så tar vi er befintliga fil och presenterar den på ett mer interaktivt sätt.

Därtill innebär ett byte till Billogram att ni slipper andra implementationsprocesser, då vår tjänst ofta ersätter flera samarbetspartners samtidigt t.ex. distributionspartner, printingpartner, eller inkassopartner. När det gäller implementationsprojektet, så axlar Billogram huvuddelen av arbetet, men tar sällan betalt för sin nedlagda tid.

Företag digitaliserar ofta med det uttalade målet: kundnytta, men ofta handlar det lika mycket om att effektivisera och kostnadsbespara. Få projekt lyckas dock leverera både kundnytta och effektivisering, men Billogram gör faktiskt det. Samtidigt uppstår möjligheter till nya intäkter och allt detta kan finnas på plats på under 2160 timmar. Denna text landade till slut på 1825 tecken.

Ett urval av våra kunder