De administrativa slukhålen som minskar lönsamheten för ditt försäkringsbolag

Höjda försäkringspremier riskerar att minska förnyelsegraden – särskilt i ekonomiskt tuffa tider. Istället kan du sänka bolagets kostnader genom att effektivisera interna processer kring faktura och betalning. Upptäck fyra områden där relativt små insatser kan ge stora tidsbesparingar.

Inflation och ökade levnadskostnader gör konsumenterna mer priskänsliga än på länge. Enligt en stor Novusundersökning om synen på det ekonomiska läget är var tredje person orolig över att inte klara räkningarna. Fyra av tio är mer benägna att byta leverantör nu jämfört med för ett år sedan.

Att i det läget höja försäkringspremierna är minst sagt riskabelt. Så vad kan du göra istället? De senaste årens ökade digitalisering i branschen har främst gällt skadereglering. Och visst är det viktigt med smidiga och användarvänliga upplevelser inom detta kärnområde. Men när det kommer till faktura och betalning finns ofta stor potential att jobba smartare.

Vart tar resurserna vägen? Här är fyra vanliga kostnads- och tidstjuvar:

1. Misslyckade betalningar

Ju fler manuella moment som ingår i din betalprocess, desto större är risken att kunden råkar göra ett misstag. Och även med autogiro kan saker gå snett, som att pengar saknas på kontot vid dragningen eller att kunden har bytt bank. Varje miss genererar en felkod som medarbetarna på din ekonomiavdelning behöver undersöka och åtgärda. Med en kundbas på tiotusentals personer – hur många arbetstimmar går åt till detta på ett år? Varje procents minskning av mängden felärenden innebär en stor besparing i tid och resurser.

Felbetalningar är dessutom inte bara en administrativ tidstjuv för dina medarbetare. Om du inte har processer på plats för att fånga upp misstagen i tid kan de orsaka större skador än så. Tänk dig att en av dina kunder tror sig betala sin försäkringspremie, men råkar skriva en siffra fel i OCR-numret så att betalningen inte går igenom. Försäkringen kan sluta att gälla utan att kunden inser det, förrän hen en dag behöver använda sin försäkring – och upptäcker att skyddet inte finns där. Då har du inte bara tappat en kund, utan också skadat förtroendet för ditt varumärke.

2. Rutinärenden till kundtjänst

Hur stor andel av kundtjänstärendena till ditt bolag består av frågor kring betalning? Hur många av dessa skulle kunden ha kunnat lösa själv med rätt förutsättningar? Som försäkringsbolag är det otroligt viktigt att erbjuda kunderna snabb hjälp och personlig service. Men det gäller att sätta in det mänskliga bemötandet där det verkligen tillför värde; inte för att svara på rutinfrågor om fakturor.

Även här kan små förflyttningar i effektivitet göra stor skillnad. Hur skulle din organisation använda tiden och resurserna ni sparar? Några exempel kan vara att korta svarstiderna hos kundtjänst, ge större utrymme för personligt bemötande vid skadeärenden – eller mer tid till att analysera kunddata och ta fram mer relevanta erbjudanden för ny- och merförsäljning.

3. Hålla systemen uppdaterade i takt med utvecklingen

Om ditt försäkringsbolag är en etablerad aktör i branschen har ni förmodligen en komplex it-struktur som vuxit fram under lång tid. Varje uppdatering – exempelvis för att lägga till nya betal- och distributionssätt eller anpassa er efter förändrade regelverk – riskerar att bli ett omfattande utvecklingsprojekt som slukar tid från era interna it-resurser.

Outsourcing är inte nödvändigtvis ett effektivare alternativ. Tar ni hjälp av olika externa partners för varje del, såsom pappersfakturor, sms-betalningar och Mina Sidor? Då blir avtalen och den löpande kontakten snart en växande förvaltningsbörda – samtidigt som kundupplevelsen spretar.

4. Postala fakturor och påminnelser

Kostnaderna för print, kuvertering och porto ökar snabbt i takt med den generella prisökningen i samhället, i kombination med en krympande brevmängd. Prisökningarna väntas fortsätta de närmaste åren, vilket riskerar att äta marginaler av premieinbetalningarna från dina försäkringskunder. Postala fakturor genererar dessutom fler betalningsfel och frågor till kundtjänst än digitala betalningar.

Försäkringsbolag som Folksam och Trygg Hansa har insett vikten av att digitalisera sina fakturor, och skickar inte längre postala fakturor och betalningspåminnelser som standard. Digitaliseringen av fakturautskicken blir också en viktigt startpunkt för en omnikanalsstrategi, där du som försäkringsaktör har möjlighet att ta ett helhetsgrepp om alla beröringspunkter i dina kunders faktura- och betalningsresa.

Vill du veta mer om hur du kan spara tid och resurser i dina betalprocesser? Kontakta oss!