Rapport om kundeforhold fra Novus – Bredbånd (på engelsk)

Hvordan ser bredbåndskundene på kundeforholdet de har til leverandøren sin og den kontakten de har med den? Det er ett av flere store spørsmål som besvares i denne rapporten, som er basert på en kundeundersøkelse fra Novus.

Du får svar på:

  • Hvor kundene opplever at mesteparten av kontakten deres skjer

  • Hvordan kundene ser på sammenhengen mellom kostnad og opplevd verdi

  • Hvilken rolle betalingen spiller for bredbåndsselskapenes kundeopplevelse

Bli kjent med løsningen vår

Ved å kombinere flere funksjoner for fakturering, betalinger og kundekommunikasjon i en digital plattform, og samtidig legge til automatisering og data, skaper Billogram en unik helhetsløsning som kommer bedrifter og kundene deres til gode. Her kan du utforske funksjonene som skaper helheten.

Kontakt salgsavdelingen for å få en demonstrasjon eller et tilbud.

Er du nysgjerrig på hva Billograms betalingsplattform kan gjøre for deg og kundene dine?