Kundelojalitet i utfordrende tider

Høy inflasjon og reduserte reallønninger legger press på de norske husholdningene. Hvordan påvirker dette forbrukernes forhold til leverandører av strøm, bredbånd, forsikring og mobiltelefoni? En undersøkelse Novus har gjennomført, viser at leverandørene har en stor oppgave foran seg hvis de vil beholde kundene i dagens situasjon.

Nesten halvparten er bekymret for økonomien

Ifølge undersøkelsen er 48 % av deltakerne bekymret for hvordan den økonomiske situasjonen vil påvirke dem. I tråd med dette oppgir 60 % at pris har blitt en viktigere faktor når de vurderer produkter og tjenester enn for ett år siden.

Husholdningene tynges aller mest av de høye strømprisene. Mer enn hver femte deltaker (21 %) har brukt penger som var satt av til andre ting, til å betale strømregninger. Dette er en høyere andel enn for forsikring, mobiltelefoni og bredbånd.

65 % har vurdert å bytte leverandør det siste halvåret

I tråd med at forbrukerne blir mer prisbevisste, blir de også mer tilbøyelige til å bytte én eller flere leverandører for å kutte kostnader. Her er bredbåndskundene først ute: Mer enn hver tiende kunde har sagt opp en tjeneste eller byttet leverandør det siste halvåret.


Bruk skjemaet til høyre for å få din kopi av den siste Novus-rapporten! Du vil få svar på:

  • Hvilke lojalitetsfremmende tiltak setter kundene mest pris på

  • Hvis kundene tror det lønner seg å være lojal

  • Hvor mange av kundene har økt vilje til å bytte leverandør på grunn av den økonomiske situasjonen

Få tilgang til interessante rapporter, guider og andre nyttige ressurser

Effektiviseringsguiden - energi

I denne guiden får du konkrete tips om hvordan energiselskaper kan frigjøre interne ressurser og samtidig gi kundene en bedre totalopplevelse. Vi ser nærmere på hvilke prosesser som ofte kan effektiviseres, og hvilke tiltak som gir størst uttelling.

Les mer

Effektiviseringsguiden – telekommunikasjon

I denne guiden får du konkrete tips om hvordan bredbåndsleverandører og telekomselskaper kan frigjøre interne ressurser og samtidig gi kundene en bedre totalopplevelse. Vi ser nærmere på hvilke prosesser som ofte kan effektiviseres, og hvilke tiltak som gir størst uttelling.

Les mer

Rapporten om gjeldshåndtering

I en undersøkelse fra Novus har kunder svart på hvordan de opplever at betalinger og betalingspåminnelser påvirker forholdet til leverandøren.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Energi

Denne rapporten er basert på en Novus-undersøkelse av energikunder, og den gir et klart innblikk i hvordan de opplever forholdet til energiselskapet.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Telekom

I samarbeid med Novus har svenske telekommunikasjonskunder svart på spørsmål om hvordan de opplever forholdet til operatøren sin. Svarene finner du i denne rapporten, som også inneholder analyser og anbefalinger.

Les mer

Rapport om kundeforhold fra Novus – Bredbånd

Hvordan ser bredbåndskundene på kundeforholdet de har til leverandøren sin og den kontakten de har med den? Det er ett av flere store spørsmål som besvares i denne rapporten.

Les mer