Billograms administrerende direktør om trendene for fakturering og betaling

Fakturaen har eksistert i forskjellige former i rundt 5000 år. Likevel går utviklingen veldig tregt – og ikke alltid i riktig retning. Historisk sett har den ofte ført til problemer og misforståelser mellom kjøper og selger. Hvis vi sammenligner en faktura som ble utstedt for 100 år siden, og en faktura som ble utstedt i dag, finner vi ikke store forskjeller, men det har begynt å røre på seg i landskapet rundt fakturering og betaling i de senere årene. Vi intervjuet Billograms administrerende direktør for å finne ut hvilke trender som gjelder, og hva han tror vi kommer til å se mer av i årene som kommer.

Ny kjøpsatferd styrer kundenes forventninger

Selv om fakturaen historisk sett ikke har utviklet seg i nevneverdig grad, har «kjøp nå, betal senere»-trenden de siste årene skapt rom for en helt ny tilnærming. Kombinert med økt netthandel har forbrukernes nye kjøpsatferd påvirket forventningene de har til en problemfri opplevelse i forbindelse med betalingen.

Jonas Suijkerbuijk, administrerende direktør hos Billogram, mener at forbrukerne ikke ser så mye på sammenhengen mellom netthandel eller en faktura fra strømleverandøren. Forbrukerne forventer en optimalisert opplevelse. Han understreker at spesielt yngre forbrukere kommer til å stille stadig strengere krav til enkle løsninger og brukervennlighet.

– Dagens unge er vant til at mye ordnes digitalt, vanligvis med mobiltelefonen. De er ikke vant til å få brev i posten, og de har sannsynligvis aldri logget på en nettbank. Hvis de møtes av en veldig tradisjonell fakturaflyt, der de får et fysisk brev i posten eller må betale fakturaen i nettbanken på en datamaskin, vil det ikke være godt nok. De forventer mer.

Jonas mener at utfordringen ligger i å kunne tilby et format for fakturering og betaling som oppleves som praktisk, enkelt og brukervennlig.

EU-direktiv fører til nye forutsetninger for teknologisk utvikling

I forbindelse med innføringen av EU-direktivet PSD2 har det åpnet seg helt nye muligheter for å utvikle markedet for elektroniske betalinger. Direktivet gjør det mulig å utvikle en teknologi som det tidligere var komplisert å lage. I EU er det mange ekstra tiltak knyttet til digital fakturering og betaling, i form av felles standarder og enklere muligheter for å overføre informasjon mellom forretningssystemer og nettbanker.

Det åpner markedet for digitale betalingstjenester, og nye aktører kan mye raskere begynne å konkurrere med mer etablerte selskaper som har basert virksomheten sin på mer tekniske komplekse løsninger. Denne nye konkurransesituasjonen fører til økt innovasjon, og det oppstår nye løsninger som gjør det både bedre og enklere for forbrukerne å betale på forskjellige måter.

Jonas Suijkerbuijk har stor tro på utviklingen:

– For oss er utviklingen veldig positiv. I stedet for å måtte lage alt selv kan vi tilpasse komponenter som andre har laget. Så lenge vi investerer i innovasjon, kan vi forbedre forskjellige deler av verdikjeden for fakturering og betaling. Hvis vi hadde stått på stedet hvil, ville denne utviklingen vært skummel. I stedet er vi nå enda mer motiverte til å arbeide med innovasjon, noe som gjør oss bedre.

“De som tilbyr merverdi, vil vinne”

Når vi spør hva som kommer til å skje med fakturering og betaling på både kort og lang sikt, mener Jonas Suijkerbuijk at utviklingen kommer til å preges av lavkonjunktur – i alle fall på kort sikt.

– De som ikke har investert i kundelojalitet, må gjøre det snarest mulig, hvis det ikke allerede er for sent. Hvis leverandøren «gjør feil», blir det mye mer kostbart enn det var tidligere, og god kundebehandling vil være avgjørende i fremtiden. For bedrifter blir det derfor viktigere å kunne tilby fleksibilitet og enkelhet i alle ledd, noe som absolutt inkluderer den delen av kundeforholdet som består av fakturering og betaling. Det gjelder ikke minst for leverandører som tilbyr produkter som ikke skiller seg ut, såkalte lavinteresseprodukter, der den eneste kontakten som finnes mellom leverandøren og kunden, ofte bare er den som oppstår ved betalingstidspunktet.

På lengre sikt ser Jonas en utvikling som fører til at det vi i dag anser som en faktura i stor grad kommer til å fases ut til fordel for enklere og mer kundetilpassede formater. Han avslutter med:

– Allerede da vi startet Billogram, sa vi at: «Om fem år finnes ikke papirfakturaen lenger.» Her sitter vi drøyt ti år senere, og det er fortsatt mange papirfakturaer i omløp. Med den utviklingen vi ser nå, tror jeg likevel at papirfakturaen kommer til å brukes stadig mindre i årene som kommer. Det vi i dag tenker på når vi snakker om en faktura, altså innholdet i en papirfaktura eller et PDF-vedlegg, vil heller vises i andre og mer interaktive grensesnitt som inkluderer selve betalingen. Kanalene som kommer til å brukes for å nå ut til sluttkunden, vil sannsynligvis også gjennomgå en stor forandring. Alt dette for å gjøre det enklere for sluttkunden. Bedriftene som ser mulighetene i dette og tilbyr merverdi i alle ledd i kunderelasjonen, kommer til å bli vinnerne i kampen om kundene.

Helt siden starten i 2011 har Billogram tilbudt en intelligent digital faktura- og betalingsplattform for å fornye en foreldet faktureringsprosess. Ved hjelp av interaktivitet og automatisering effektiviserer vi kundebehandlingen for bedrifter som bruker gjentakende betalinger, og vi forbedrer kundeopplevelsen for kundene deres. Resultatet blir en betaling som alle tjener på.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt oss!