Ny guide: Mer effektiv fakturabehandling gjør bedrifter i sikkerhetsbransjen klare for nye markeder

Etter hvert som flere aktører i sikkerhetsbransjen tar sikte på internasjonal vekst, blir det stadig viktigere å redusere unødvendig administrasjon. Ellers kan inntektene fra de nye markedene bli spist opp av økte kostnader, samtidig som mer fleksible konkurrenter får et stort forsprang. Hvordan kan du effektivisere bedriftens prosesser og frigjøre interne ressurser for å skape internasjonal vekst? Vi gir deg tre smarte tips for å komme i gang!

Markedet for boligalarm er like hett som konkurransen er hard. I vår guide finner du mange tips om hvordan du kan effektivisere bedriftens interne faktura- og betalingsprosesser. Ressursene du frigjør kan f.eks. brukes til å korte ned på svartiden hos kundeservice, utvikle nye tjenester samt få et forsprang på konkurrentene i et nytt marked.

Flere markeder = mer administrasjon?

Betaling og fakturering fungerer på ulike måter i ulike land – med hensyn til både lovgivning og tekniske løsninger. Å etablere seg i et nytt marked krever derfor grundig research og organisatorisk fleksibilitet. Boligalarmleverandører som vil lykkes med internasjonal vekst på lang sikt, må raskt kunne tilpasse tilbudet og kundeopplevelsen basert på forutsetningene i det aktuelle markedet.

Sliter bedriften din med ineffektive faktura- og betalingsprosesser, selv om virksomheten er etablert i bare ett eller noen få markeder? I så fall er risikoen stor for at den administrative byrden vil vokse i takt med hvert nye land bedriften forsøker å etablere seg i.

Ikke gå i outsourcing-fellen

Før en internasjonal ekspansjon er det viktig å vurdere nøye hvilke funksjoner som skal håndteres internt, og hvilke funksjoner som kan outsources til eksterne parter. Fakturering er ofte forbundet med tunge administrative prosesser. Det kan derfor være fristende å outsource hele eller deler av fakturabehandlingen for å kunne fokusere på kjernevirksomheten. Dette er imidlertid en risikabel strategi, ettersom betalingen er en viktig del av den totale kundeopplevelsen.

Dette er dels fordi betalingstidspunktet er en av de fremste kontaktflatene mellom kundene og bedriften din, og dels fordi spørsmål knyttet til faktura og betaling er en vanlig grunn til at man kontakter kundeservice. Jo flere forskjellige aktører du benytter til funksjoner som fakturadistribusjon, inkasso og kundeservice, desto mer fragmentert blir kundens totalopplevelse. Hver negative interaksjon slår tilbake på bedriftens merkevare og øker risikoen for å miste kunder – uansett hvilket ledd i kjeden som har sviktet.

Tre tips til mer effektiv betaling og bedre kundeopplevelse

Tipsene under er hentet fra vår effektiviseringsguide for boligalarmleverandører, og målet er å forbedre både de interne prosessene og kundeopplevelsen.

1. Mer automatisering

Ved å minimere manuell innmating av f.eks. beløp og KID-nummer, for både kunder og medarbeidere, reduserer du risikoen for feil som det tar lang tid å oppdage og korrigere. Derfor bør du sørge for at kundene dine enkelt kan aktivere automatiske betalingsmåter som avtalegiro. Du bør også gi medarbeiderne dine tilgang til digitale plattformer for automatisk matching av kunder og fakturaer, så de slipper å bruke tid på å legge til manglende tall i KID-numre manuelt.

2. Proaktive påminnelser

Ingen kunder liker å få betalingspåminnelser, særlig ikke hvis de blir belastet med et gebyr. Hjelp i stedet kundene dine med å betale i tide ved å sende en påminnelse via e-post eller SMS samme dag som fakturaen forfaller.

3. Interaktive fakturaer

Tenk litt lenger enn bare å sende ut PDF-fakturaer via e-post. En interaktiv faktura oppdateres automatisk i sanntid hvis kunden foretar en delbetaling, eller hvis beløp eller forfallsdato endres. Skulle det dukke opp spørsmål har både kunden og kundeservice full oversikt over aktuell status. Du får dessuten en nyttig kanal for toveiskommunikasjon med kundene dine.

Flere tips i vår guide

Vil du ha flere nyttige tips om hvordan en smartere fakturabehandling kan frigjøre ressurser for deg som boligalarmleverandør? Last ned hele effektiviseringsguiden vår. Der får du blant annet tips om hvordan du kan bruke data for å optimalisere kundeopplevelsen. Du får også vite mer om hvordan du velger riktig betalingsløsning i forbindelse med en internasjonal ekspansjon.