En mer effektiv betalingsprosess for telekommunikasjon og bredbånd – uten kronglete implementering

Hvordan kan en digital plattform bidra til mer effektive fakturerings- og betalingsprosesser for deg som jobber innen telekommunikasjon og bredbånd? Hvordan kan du bruke data til å bygge sterkere kunderelasjoner? Og ikke minst: hvordan kan du utnytte digitaliseringen maksimalt, uten å måtte dra i gang et gigantisk IT-prosjekt?

For å ligge i tet som telekomoperatør i dag må du både kunne tilby en enkel digital kundeopplevelse samt utvikle og lansere nye produkter og tjenester raskt. Flere mindre utfordrere i bransjen har lyktes med dette, mye fordi de allerede fra start har utnyttet digitale løsninger og kundedata på en smart måte. De store, etablerte aktørene vet på sin side ofte hva de bør gjøre for å ta igjen forspranget, men har problemer med å frigjøre de nødvendige ressursene. De bruker f.eks. unødvendig tid på utdaterte og ineffektive betalings- og faktureringssystemer.

Tilby kundene dine fleksible betalingsløsninger

Nykommerne i bransjen sikter seg ofte inn mot kunder med stor digital kunnskap. Disse kundene er prisbevisste, vant til å finne svar på spørsmål selv og har sjelden behov for å kontakte kundeservice. Som telekommunikasjons- og bredbåndsleverandør er du imidlertid ikke nødt til å velge bort kundegrupper. Med dagens digitale plattformer kan du gi kundene dine fleksibilitet til å velge akkurat den betalingsløsningen de ønsker – enten det er en interaktiv, digital faktura, AvtaleGiro, Vipps eller papirfaktura.

Med en digital betalingsplattform kan du automatisere store deler av kundebehandlingen. Resultatet er bedre kundeopplevelser og mer effektive interne prosesser, noe som i sin tur forebygger tap av kunder og øker bedriftens inntekter.

En digital betalingsplattform effektiviserer bedriftens prosesser og øker lønnsomheten på fem måter:

1. Flere betalinger med AvtaleGiro

Å få flere kunder til å velge AvtaleGiro øker kundelojaliteten og kundetilfredsheten, samtidig som risikoen for feilbetaling reduseres. Du bør derfor gjøre det lettere for kundene å velge dette alternativet. For å senke terskelen må overgangen til AvtaleGiro være så enkel som mulig. Unødige steg kan avskrekke kundene fra å fullføre prosessen.

Med en interaktiv, digital faktura kan kundene klikke på en lenke direkte i fakturaen, velge bank og deretter bekrefte med BankID. Hele prosessen er over på under et halvt minutt. Du kan også sende en lenke for å bytte til AvtaleGiro via SMS eller legge inn en QR-kode til lenken i en papirfaktura.

2. Enklere for kundene å betale i tide

I tillegg til å senke terskelen for å aktivere AvtaleGiro kan f.eks. automatiske forfallspåminnelser få flere kunder til å betale fakturaen sin i tide. Kundene slipper purregebyr, og bedriften din forbedrer kontantstrømmen. En forfallspåminnelse føles dessuten mindre ubehagelig for kundene enn en purring som kommer når betalingen allerede er forsinket. Dermed bedrer du også kunderelasjoner.

3. Mindre feilrisiko

Jo flere manuelle trinn som er involvert i fakturabehandlingen – hos både kunden og bedriften – desto større er feilrisikoen. Med en digital betalingsplattform får du automatisk matching av kunde og faktura. Betalingen kan altså registreres korrekt, selv om kunden f.eks. har tastet inn feil KID-nummer. Å slippe manuell fakturakontroll og håndtering av feilbetalinger sparer også mye tid for økonomiavdelingen.

4. Færre og raskere behandling av henvendelser til kundeservice

Spørsmål om faktura og betaling utgjør en stor del av henvendelsene til kundeservice hos telekommunikasjons- og bredbåndsleverandører. Kundene tar f.eks. kontakt når de ikke forstår spesifikasjonen, har blitt fakturert med et større beløp enn forventet, har fått purregebyr eller er usikre på om de har betalt fakturaen. Selv enkle spørsmål er tidkrevende å svare på, fordi medarbeiderne på kundeservice først må taste inn kundens opplysninger for å finne riktig faktura.

Alle punktene over bidrar til å redusere henvendelsene til kundeservice, noe som korter ned på svartiden for de kundene som trenger hjelp. En digital betalingsplattform med interaktiv faktura gjør det også enklere for medarbeiderne på kundeservice å se den samme visningen som kundene. Eventuelle feil kan rettes direkte i fakturaen, som oppdateres i sanntid.

5. Bedre kundedata skaper sterkere relasjoner

Jo bedre du kjenner kundene dine, desto mer treffsikkert kan du imøtekomme behovene deres. En digital betalingsplattform gir verdifulle data som hjelper deg å optimalisere alt fra kontantstrømmen til kommunikasjonen med kundene dine. Du kan f.eks. sende digitale fakturaer eller SMS-påminnelser på de ukedagene og klokkeslettene du vet at flest kunder leser og responderer på kommunikasjonen. På samme måte kan du skreddersy tilbud og kampanjer basert på individuelle kunders brukeratferd og preferanser, noe som øker sjansen for mersalg.

Når du bruker færre ressurser på å behandle fakturaer og kundehenvendelser, får du også mer tid til proaktiv og kreativ kommunikasjon som gir økt goodwill og styrker forholdet til kundene dine. Mange bedrifter legger stor vekt på å skaffe nye kunder, noe som selvsagt er viktig for å oppnå lønnsomhet. Bare husk å investere i de kundene du allerede har – selv en liten gest kan bli høyt verdsatt. Mobiloperatøren Telness gratulerte f.eks. kundene sine med valentinsdagen ved å tilby gratis surfing.

Hva med implementeringen, tenker du kanskje.

Nå har du sikkert innsett hvilke besparelser en digital betalingsplattform kan gi bedriften din. Men så kommer neste tanke: hvem har tid, ressurser og ork til å dra i gang et digert IT-prosjekt? Heldigvis krever det ikke mye innsats for å komme i gang – i alle fall ikke om du velger riktig samarbeidspartner. Telness deler for eksempel sin opplevelse av implementeringen av sin plattform fra Billogram:

– Implementeringen gikk som en drøm! Takket være kule, moderne og dokumenterte API-er kunne vi integrere i rekordfart.

Les gjerne mer om Billograms løsninger for deg som jobber innen telekommunikasjon og bredbånd.