Tekniska verken-koncernen i Linköping väljer Billogram för sin faktura- och betalprocess

Tekniska verken-koncernen har som mål att bygga världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar kundernas vardag. Som ett led i detta arbete väljer man nu att gå över till Billograms smarta helhetslösning för faktura och betalningar. Målet med bytet är att digitalisera och effektivisera på sätt som gynnar miljön, kunderna samt den interna betalprocessen.

I Tekniska verken-koncernen ingår Bixia, Mjölby-Svartådalen Energi AB, Svensk Biogas i Linköping AB och Utsikt Bredband AB. Tillsammans med sina kunder, verkar dessa för att vårda och nyttja jordens resurser på ett bättre sätt. Som koncern hoppas man med Billograms hjälp bland annat kunna digitalisera ett betydande antal av de pappersfakturor som idag trycks, postas och transporteras till företagens kunder. Jörgen Svärdh, marknadsdirektör på Tekniska verken, förklarar vidare:

– I Billogram har vi hittat en partner som verkligen gör det möjligt att skapa en god kundupplevelse på många sätt. Det handlar framförallt om att hela betalningsupplevelsen ska vara enkel för kunden.

När Tekniska verken-koncernen gick ut i upphandling blev det tydligt att Billogram var ensamma om att erbjuda en lösning som kombinerar kundnytta och digitalisering med ett hållbarhetstänk. Dessutom görs detta på ett kostnadseffektivt sätt som gynnar företag med stora volymer av återkommande fakturor. Alexandra Sundqvist, Chef Affärs- och verksamhetsutveckling på Bixia:

– När vi såg oss omkring klarnade landskapet på marknaden ganska snabbt. Det blev tydligt att Billogram har ett nytt synsätt där betalningen kan gynna både utställaren och mottagaren, detta i kombination med deras moderna teknik och tillvägagångssätt, ger dem en unik fördel. Vårt helhetsintryck förstärktes ytterligare av goda referenser från andra energibolag, som skrev under på att Billogram är en trygg och stabil partner.

Från Billograms håll är man glada över att kunna välkomna en koncern som genomsyras av ett tydligt fokus på hållbarhet och positiva kundupplevelser. Carl Lindberg, CRO hos Billogram, ser stora möjligheter med den effektivisering av betalprocessen som bytet innebär för Tekniska verken och resten av koncernen:

– På Billogram ser vi verkligen fram emot detta samarbete. Det uppstår mängder med potential och möjligheter när en hel koncern väljer en och samma smidiga lösning för faktura och betalningar. Vi kommer redan från start kunna effektivisera tidskrävande moment och kostsamma delar av faktura- och betalprocessen. På sikt ser vi också fram emot att erbjuda Tekniska verken-koncernen ytterligare delar av vår tjänst. Det uppstår nämligen ytterligare positiva synergieffekter när alla delar från skapandet av fakturor, till distribution, betalningar, återrapportering och kravhantering sköts via Billogram.

För ytterligare information om samarbetet, vänligen kontakta nedanstående personer:

Marie Lorentzon
Kommunikationsstrateg, Tekniska verken
Marie.Lorentzon@tekniskaverken.se

Martin Svane
Marketing Communication Manager, Billogram
press@billogram.com


Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. Läs mer på tekniskaverken.se

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.

Sign up for the blog and we'll let you know when new posts are published

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Energikrisens inverkan på energibolagens dagliga arbete

Skyhöga elpriser har fått många kunder att oroa sig för sin ekonomi och se över sina elavtal. För energibolagen har det ökade trycket på kundtjänst inneburit att stora delar av verksamheten snabbt har behövt ställa om. Men vilka insatser har egentligen störst effekt?...

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...