Skara Energi effektiviserar sin kundhantering med hjälp av Billogram

Skara Energi är det senaste i raden av lokala energibolag som inleder ett samarbete med Billogram för att skapa en bättre digital betalupplevelse för sina kunder och samtidigt öka effektiviteten i sin kundhantering.

Skara Energi är ett kundfokuserat kommunalägt energibolag som arbetar för en attraktiv och hållbar region. Som en del i arbetet med att leverera ökad kundnöjdhet och förbättrade ekonomiska resultat, väljer man nu att inleda ett samarbete med Billogram. Magnus Jacobsson, vd på Skara Energi förklarar;

– Under det senaste året har vi fått en tydlig inblick i Billograms tjänst samt dess inneboende potential, både när det kommer till effektiviseringar och ökad kundnytta. För oss blir detta ett sätt att ta ett stort kliv mot en mer digital kundhantering och därmed långsiktig lönsamhet.

Magnus Jacobsson, vd på Skara Energi

För ett relativt litet företag med stora kundvolymer, betyder samarbetet med Billogram en betydande satsning mot en digitaliserad kundbas. Nästa steg för Skara Energi blir att även använda Billograms plattform för kundkommunikation och engagemang, Carl Lindberg, CRO på Billogram berättar;

– Det betyder mycket för oss att Skara Energi väljer att ta steget in bland vår växande kundskara av lokala energibolag. Vi vet av erfarenhet att digital kundhantering är helt avgörande för att stärka sin konkurrenskraft och vi ser fram emot att se till att Skara Energi lyckas!

Skara Energi har tillsammans med Billogram satt en ambitiös plan för samarbetet under det första året med mätbara mål för bl a digitalisering av pappersflödet och en minskning kundtjänstärenden.


För mer information om samarbetet mellan Skara Energi och Billogram, kontakta:

Jeanette Karlsson
Chef Kundservice/Marknad, Skara Energi
Tel: 0511-321 23, 070-212 68 30
E-mail: jeanette.karlsson@skaraenergi.se

Carl Lindberg
Chief Revenue Officer, Billogram
Tel: 076-897 70 65
E-mail: carl@billogram.com


Billogram är betallösningen som hjälper företag att förena kundernas krav på enkla betalningar med behovet av ökad kundlojalitet. Bolaget har sedan starten 2011 hjälpt både små och stora företag att transformera den viktigaste delen av deras kundupplevelse: betalningstillfället. I dag hanterar Billogram över 8 miljarder kronor per år, fördelat över 20 000 kunder. Läs mer på billogram.com och ladda ner presskit här.


Skara Energi är ett av Skara kommuns helägda kommunala bolag med ett 30-tal medarbetare som bedriver verksamhet inom elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA. De är kommunens infrastrukturbyggare och tillhandahåller tjänster i anslutning till deras infrastruktur. Omsättningen är idag ca 150 miljoner kronor. Läs mer på skaraenergi.se.

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Stefan Krafft

CMO & Partner på Billogram. Förälskar sig lätt i bra idéer, stora som små. Egna som andras.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

CX-tänkare del 3 – Stefan Krafft om betalupplevelsen

Vilken är kundupplevelsens viktigaste interaktion och varför? Detta är en av flera frågor som Billograms CMO här ger sitt svar på....

Vad är bäst - fler eller bättre kundkontaktytor?

Lära dig om kundupplevelse-teorin som hjälper dig prioritera och fokusera på de viktigaste interaktionerna med dina kunder....

Del 2: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen....

Del 1: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen. I den här artikeln går vi igenom hur kunderna kan komma att utvecklas från passiva konsumenter till aktiva producenter och nätverksbyggare...