Nyemission ger Billogram muskler för ökad tillväxt

Billogram, som erbjuder en plattform för betalning och customer management, ökar nu expansionstakten efter ett starkt 2018. I en nyemission tar bolaget in 38 miljoner för att möjliggöra sin aggressiva tillväxtplan.

Nyemissionen kommer som följd av ett starkt resultat för 2018, där bolaget ökade omsättningen med 60% från föregående år. Investeringarna kommer ifrån M2 Asset Management, Inbox Capital och CNI.

COO Tim Öhman Cirillo ser ökningen som ett tecken på att marknaden förstått värdet i bolagets erbjudande:

“Det här är en bekräftelse på att vi identifierat ett viktigt behov hos de bolag med omfattande fakturavolymer som vi vänder oss till. Dessa bolag inom framförallt energi och telekom har få kontaktytor mot sin kund, men är samtidigt i stort behov av att skapa större värde för kunden och förstärka relationen. Vår plattform gör det möjligt.”

Sedan 2016 har Billogram fokuserat särskilt på bolag med återkommande betalningar där betalningstillfället är den dominerande kontaktpunkten mot kunden. Här finns stora möjligheter att nyttja befintlig kunddata och kombinera den med transaktionell data för att personifiera betalupplevelsen.

Billogram är betallösningen som hjälper företag att förena kundernas krav på enkla betalningar med behovet av ökad kundlojalitet. Bolaget har sedan starten 2011 hjälpt både små och stora företag att transformera den viktigaste delen av deras kundupplevelse: betalningstillfället. I dag hanterar Billogram över 8 miljarder kronor per år, fördelat över 20 000 kunder. Tjänsten kopplas enkelt ihop med de flesta affärssystemen på marknaden via ett API.

Läs mer på billogram.com.


Kontaktuppgifter

COO, Tim Öhman Cirillo
E-mail: tim@billogram.com
Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Stefan Krafft

CMO & Partner på Billogram. Förälskar sig lätt i bra idéer, stora som små. Egna som andras.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Ett tyst avtal med elbolagen

Nyligen fann jag mig på jakt efter ett nytt energibolag. Detta efter att mitt tidigare hade styrt om och blivit en mjukvaruleverantör åt energibolagen. Det får sägas vara en av baksidorna med att dras till de snabbfotade utmanarna, som jag...

Motverka kundtapp genom att skapa tillhörighet för kunderna

I en globaliserad värld letar allt fler konsumenter efter ett sammanhang där de kan identifiera sig med andra. Abonnemangsbaserade bolag som vill behålla sina kunder, har här en möjlighet att omdefiniera vad deras abonnemang innebär och konkurrera på ett nytt,...

Lärdomar från 2019 års SKI-rapport för mobiloperatörer

På det stora hela rör sig mobilbranschen åt rätt håll. Det senaste årens förbättring visar att branschen lyckats flytta fokus från täckning och abonnemang till tjänster och erbjudanden (och numera gäller det inte bara förlöpare som en av våra kunder,...

Varför säger den moderna kunden upp sitt abonnemang?

Fler och fler bolag använder sig av abonnemang, vilket skapar en ny utmaning: Hur behåller man kunderna – och hur vet man att de inte är latenta avhoppare? Hur de moderna abonnemangsbolagen gör det och vad deras kunder värdesätter, skapar lärdomar...