Gör mer med mindre möda

Digitalisering är som bäst när den skapar nya möjligheter utan att öka arbetsbördan. I denna text vill vi utan att bli alltför ingående, förklara hur Billograms tjänst levererar på detta.

Det händer att blivande kunder frågar sig hur vår tjänst kan addera fler distributions- och betalsätt, omvandla fakturan till en merförsäljningskanal och erbjuda chatt med kundtjänst på fakturan, utan att skapa mer arbete för dem.

Svaret finns i vår digitala plattform och automationen den möjliggör. Och i takt med att allt fler större bolag kommer igång med vår tjänst, så ser vi också allt fler intressanta resultat av detta, som att:

  • Billogramkunder månatligen konverterar upp till 4% av sina kunder till digital distribution, via vårt konverteringsverktyg på fakturan.
  • Telenorägda Vimla minskade sina kundtjänstärenden med över 40% under de första halvåret med Billogram.

Med minskad arbetsbörda för kundtjänst, kommer kostnadsbesparingar och möjligheten att allokera om resurser. Än viktigare är förstås att färre kunder blir upprörda och behöver hjälp.

Det finns dock många fler exempel på hur resurskrävande moment som tidigare lett till handpåläggning kan automatiseras med Billogram:

Implementationen är resurssnål och kostnadseffektiv. Nya kunder är i regel igång efter 1-3 månader och för Skånska Energi upptog implementationen endast 45 timmars arbetstid internt.

Distributions- och kravkedjor sätts upp utifrån gemensamt uppsatta regelverk, med möjlighet att göra individuella undantag.

Hanteringen av inbetalningar effektiviseras genom att inkommande betalningar prickas av 2 gånger per dag och återrapporteras till utställaren. Tillsammans med fler betalsätt, digitaliseringen av pappersflöden och digitala kravkedjor - bidrar detta till ett förbättrat kassaflöde.

Kommunikation och merförsäljning är möjligt via fakturan. Ett utställarvänligt gränssnitt utvecklas också för att automatisera segmenteringen och personifieringen av olika utskick.

Sammantaget innebär dessa effektiviseringar att tid frigörs och istället kan nyttjas till att förbättra upplevelsen runt den naturligt återkommande kundkontakt som fakturan utgör.

Fokus skiftas från reaktiv transaktionshantering till proaktiv kundhantering, vilken blir mer motiverande att arbeta med och innebär en bättre upplevelse för alla inblandade. Allt medan mödan minskar.  

Vill du veta vad Billogram kan göra för er?

sälj@billogram.com

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

CX-tänkare del 3 – Stefan Krafft om betalupplevelsen

Vilken är kundupplevelsens viktigaste interaktion och varför? Detta är en av flera frågor som Billograms CMO här ger sitt svar på....

Vad är bäst - fler eller bättre kundkontaktytor?

Lära dig om kundupplevelse-teorin som hjälper dig prioritera och fokusera på de viktigaste interaktionerna med dina kunder....

Del 2: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen....

Del 1: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen. I den här artikeln går vi igenom hur kunderna kan komma att utvecklas från passiva konsumenter till aktiva producenter och nätverksbyggare...