Dina kunders upplevelse av att betala en faktura från Billogram

Vad behöver en betallösning i dag klara av för att möta kundernas nya behov? Vilka delar består en betalning egentligen av och hur möter Billogram de här kraven?

Smidiga transaktioner är numera en hygienfaktor när vi ska betala. Det behöver inte vara svårt eller krångligt längre. Ändå fokuserar många betallösningar enbart på enkelhet, trots att det finns en annan del av betalningen som är avgörande för hela din verksamhet.

Den andra, ofta bortglömda delen av betalningen är relationen. Här får vi inte glömma bort att betalningen skiljer sig från andra kontaktytor genom att utgöra fundamentet för relationen, där hela överenskommelsen mellan kunden och leverantören förverkligas. I den digitala tjänstevärld vi numera lever i är betalningen många gånger den enda återkommande händelsen i relationen mellan dig och dina kunder där du fortfarande har kundens uppmärksamhet naturligt. Det är just den möjligheten vi ska prata om här.

För att en betallösning ska vara komplett när vi kliver in i 20-talet behöver den hantera både transaktions- och relationsdelen. Det här beror givetvis på att den globala digitaliseringen har förändrat såväl spelreglerna på de flesta marknader som människors beteende. I dag räcker det inte längre med snabbt och smidigt, kunderna förväntar sig framför allt en fantastisk upplevelse i alla möten med sin leverantör.

Att betala en faktura med Billogram

Vad vi kan göra med teknologin förändras i en rasande fart. Det som är nytt och uppseendeväckande i dag är en självklarhet i morgon. Därför är det viktigt att utgå ifrån människor när vi pratar teknologi och möjligheter. Relationer är viktigare än transaktioner.

Hur upplever din kund en faktura från Billogram? Hur känns det och vad händer från det ögonblick hon klickar på fakturan?

Vi har redan sagt att smidiga transaktioner är en hygienfaktor. Därför möter din kund förstås en faktura som är befriad från allt det där som inte är relevant för henne, från fakturajargong och överinformation. Hon kan istället snabbt se vad som gäller och välja mellan alla de sätt att betala som hon förväntar sig, exakt hur förändras hela tiden och Billogram kommer alltid möta människors förväntningar och behov av enkla betalningar.Sen blir det intressantare. Nästa upplevelse din kund får av Billogram brukar nämligen kännas ny och annorlunda, men självklar. Nu får din kund se en meddelandefunktion designad utifrån hur människor vill och är vana att kommunicera digitalt i sina relationer i dag. Varför ska kommunikation runt betalningar behöva gå genom byråkratisk post eller genom telefonsamtal till en kundtjänst när vi kan skriva till varandra i realtid direkt på fakturan? I samma vy kan kunden dessutom få en överblick över läget. Allt som har hänt och händer presenteras på ett enkelt sätt och båda parter har möjlighet att när som helst starta en dialog direkt via fakturan. Om det uppstår frågor eller problem kan kunden alltså prata med din kundtjänst här och se exakt vad som förändras i ärendet – när det händer. Hela den här upplevelsen brukar i sig skapa en större känsla av trygghet, omhändertagande och relation mellan kunden och dig.En annan upplevelse din kund får är personlig kommunikation. Exakt hur hon upplever det är förstås upp till dig och beroende på hur du nyttjar möjligheten, men låt säga att du löpande samlar in kunddata samt använder Billograms verktyg för att segmentera och anpassa budskapen. I så fall är chansen stor att din kund möts av någonting som är både relevant och personligt, kanske ett förslag på hur hon kan upp- eller nedgradera sitt abonnemang för att få ut mer av relationen, ett erbjudande som passar just henne just nu eller en länk till någonting du vet att hon kommer tycka om.

När betalningen är gjord har kunden både utfört sitt uppdrag och fördjupat relationen med dig – på en och samma gång. För dig innebär det förstås mindre problem, mindre churn, mer lojala kunder och ett smidigt sätt att erbjuda ett större värde i dina kunders liv.  

Av alla anledningar vi har pratat om i den här artikeln är smidiga transaktioner i sig ingen slutdestination för Billogram, utan bara en viktig hållplats på vägen. Vad vi i själva verket gör är att ge dig en naturlig utgångspunkt för hela ditt kundupplevelsearbete.

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Stefan Krafft

CMO & Partner på Billogram. Förälskar sig lätt i bra idéer, stora som små. Egna som andras.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

CX-tänkare del 3 – Stefan Krafft om betalupplevelsen

Vilken är kundupplevelsens viktigaste interaktion och varför? Detta är en av flera frågor som Billograms CMO här ger sitt svar på....

Vad är bäst - fler eller bättre kundkontaktytor?

Lära dig om kundupplevelse-teorin som hjälper dig prioritera och fokusera på de viktigaste interaktionerna med dina kunder....

Del 2: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen....

Del 1: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen. I den här artikeln går vi igenom hur kunderna kan komma att utvecklas från passiva konsumenter till aktiva producenter och nätverksbyggare...