Ny digitaliseringstrend har fått fäste bland energibolagen

2020 blev onekligen ett digitaliseringens år, där planerad förändring plötsligt prioriterades och genomfördes. Utvecklingen gick från att enbart handla om interna videomöten, till att omfatta centrala delar av verksamheten, såsom kundhantering och betalning. Detta har fortsatt även under 2021 och lett till att flertalet svenska energibolag med förhållandevis små medel snabbt lyckats att:


Till skillnad från ett tungrott systembyte som ofta tar år, kan energibolag på en till tre månader digitalisera majoriteten av kundkontakt och därmed huvuddelen av all kundhantering – fakturan och betalningen. Resultat hos de som genomfört förändringen visar att processen har stor inverkan på:


Detta har lett till att såväl mindre lokala bolag som större svenska aktörer nu valt att prioritera digitaliseringen av sin betal- och fakturahantering, som ett av de viktigaste utvecklingsprojekten. Många lämnar en traditionell utdatatjänst med målsättningen att uppnå stora effektiviseringsvinster, samtidigt som kundupplevelsen markant förbättras för slutkunden. Några av dem som genomfört förändringen och redan upplevt positiva effekter är:


Fyrfasen Energi
Slog sitt digitaliseringsmål i samband med första fakturakörningen och minskade antalet pappersfakturor med 33 procent under första kvartalet med Billogram. Samtidigt konverterade man 31 procent fler kunder till autogiro.


Skånska Energi
Kom igång med en ny digital betalplattform efter att endast ha lagt ned 45 projekttimmar internt.


7H Kraft
Som redan 3 månader efter bytet till Billogram hade digitaliserat 47 % av sina pappersfakturor och flyttat 22 % av kundbasen till automatiska betalningar.


Under 2021 har flertalet andra välkända företag såsom Telge Energi och Kry också valt att byta till en modern plattform för faktura och betalningar. Motiveringen bakom bytet var dels att möta efterfrågan på smidighet och moderna betalsätt från framtidens konsumenter, men också rena effektiviseringsvinster då Billograms tjänst automatiserar en rad processer som bland annat rör:  


På så sätt minskas den belastning som fakturor och betalningen ofta utgör för såväl ekonomifunktionen som kundtjänstavdelningen. Detta samtidigt som kunderna får en smidigare och bättre upplevelse av betalningen.


För att få en tydligare bild av vad digitaliseringen av er kundhantering innebär för er affär och kundupplevelse, kontakta oss!


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...

Del 2: Kundlojalitet – förnuft eller känsla?

Att särskilja sitt erbjudande med en kundupplevelse utöver det vanliga är något som många företag idag lägger allt större fokus på. När upplevelsen, i positiv bemärkelse, präglas av starka emotionella band ökar även kundens lojalitet....