Årets viktigaste digitaliseringstrend bland energibolagen

2020 har onekligen blivit ett digitaliseringens år, där mycket av den planerade förändringen plötsligt har prioriterats och genomförts. Utvecklingen har redan gått långt ifrån att enbart handla om interna videomöten, till att omfatta centrala delar av verksamheten såsom kundhantering och betalningar. Detta har i sin tur lett till att flertalet svenska energibolag med små medel snabbt har lyckats att:


Till skillnad från ett tungrott systembyte som ofta tar år, kan energibolag på 1–3 månader digitalisera majoriteten av sin kundkontakt och därmed huvuddelen av all kundhantering – fakturan och betalningen. Resultat hos de som genomfört förändringen visar att processen har stor inverkan på:


Detta har lett till att såväl mindre lokala bolag som stora svenska aktörer nu valt att prioritera digitaliseringen av sin betal- och fakturahantering, som ett av årets viktigaste projekt. Många lämnar en traditionell utdatatjänst och hoppas med bytet på stora effektiviseringsvinster, samtidigt som kundupplevelsen markant förbättras för slutkunden. Några av de som genomfört förändringen och redan upplevt positiva effekter är:


Fyrfasen Energi
Slog sitt digitaliseringsmål i samband med första fakturakörningen och minskade antalet pappersfakturor med 33% under första kvartalet med Billogram. Samtidigt konverterade man 31% fler kunder till autogiro.


Skånska Energi
Kom igång med en ny digital betalplattform efter att endast ha lagt ned
45 projekttimmar internt.


Billinge Energi
Som efter goda resultat också övertygat Skara Energi och 7H Kraft att
genomföra bytet till Billogram.


Under hösten 2020 ska även ett antal större bolag inom energi- och telekombranschen göra bytet till Billograms tjänst. Vilka dessa är kommer att bli tydligt under senhösten. Motivationen bakom bytet är dels att möta efterfrågan på smidighet och moderna betalsätt från framtidens konsumenter, men också rena effektiviseringsvinster då Billograms tjänst automatiserar en rad processer som bland annat rör:


På så sätt minskas den belastning som fakturor och betalningen ofta utgör för såväl ekonomifunktionen som kundtjänstavdelningen. Detta samtidigt som kunderna får en smidigare och bättre upplevelse av betalningen.


För att få en tydligare bild av vad digitaliseringen av er kundhantering innebär för er affär och kundupplevelse, vänligen kontakta: salj@billogram.com


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

How to Outsource with the Benefits of Insourcing

For a long time, there has been a general trend of outsourcing production to reap the benefits of cheaper labor and lower material costs. Although mostly established among industrial companies, the trend has spread to other industries, such as, telecom,...

Vald, omvald och invald – konsten att skapa lojala kunder

Kunder väljer eller väljer bort dig varje gång ni möts. En måhända obehaglig tanke då alla möten kanske inte riktigt uppfyller de löften som gavs vid er första kontakt. Varje gång ni möter er kund ska därför ses som ett...

En introduktion till en bättre medlemsupplevelse

På samma sätt som företag pratar om vikten av kundupplevelsen är det för er som fackförbund ytterst viktigt med medlemmarnas upplevelse för att attrahera och behålla dem. Betalupplevelsen är en hörnsten och en hävstång i medlemsupplevelsen, och små förändringar här...

How design improves the payment experience

We recently redesigned our web invoice to make it better than ever. It’s now easier to understand, navigate, and most importantly, pay. In this interview with Billogram’s design researcher Koert Jobse, we learn about how our invoice was...