Årets viktigaste digitaliseringstrend bland energibolagen

2020 har onekligen blivit ett digitaliseringens år, där mycket av den planerade förändringen plötsligt har prioriterats och genomförts. Utvecklingen har redan gått långt ifrån att enbart handla om interna videomöten, till att omfatta centrala delar av verksamheten såsom kundhantering och betalningar. Detta har i sin tur lett till att flertalet svenska energibolag med små medel snabbt har lyckats att:


Till skillnad från ett tungrott systembyte som ofta tar år, kan energibolag på 1–3 månader digitalisera majoriteten av sin kundkontakt och därmed huvuddelen av all kundhantering – fakturan och betalningen. Resultat hos de som genomfört förändringen visar att processen har stor inverkan på:


Detta har lett till att såväl mindre lokala bolag som stora svenska aktörer nu valt att prioritera digitaliseringen av sin betal- och fakturahantering, som ett av årets viktigaste projekt. Många lämnar en traditionell utdatatjänst och hoppas med bytet på stora effektiviseringsvinster, samtidigt som kundupplevelsen markant förbättras för slutkunden. Några av de som genomfört förändringen och redan upplevt positiva effekter är:


Fyrfasen Energi
Slog sitt digitaliseringsmål i samband med första fakturakörningen och minskade antalet pappersfakturor med 33% under första kvartalet med Billogram. Samtidigt konverterade man 31% fler kunder till autogiro.


Skånska Energi
Kom igång med en ny digital betalplattform efter att endast ha lagt ned
45 projekttimmar internt.


Billinge Energi
Som efter goda resultat också övertygat Skara Energi och 7H Kraft att
genomföra bytet till Billogram.


Under hösten 2020 ska även ett antal större bolag inom energi- och telekombranschen göra bytet till Billograms tjänst. Vilka dessa är kommer att bli tydligt under senhösten. Motivationen bakom bytet är dels att möta efterfrågan på smidighet och moderna betalsätt från framtidens konsumenter, men också rena effektiviseringsvinster då Billograms tjänst automatiserar en rad processer som bland annat rör:


På så sätt minskas den belastning som fakturor och betalningen ofta utgör för såväl ekonomifunktionen som kundtjänstavdelningen. Detta samtidigt som kunderna får en smidigare och bättre upplevelse av betalningen.


För att få en tydligare bild av vad digitaliseringen av er kundhantering innebär för er affär och kundupplevelse, vänligen kontakta: salj@billogram.com


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Från kanalanpassad kommunikation till kundstyrd kommunikation!

Denna text reder ut skillnaden mellan multichannel, crosschannel och omni, samt förklarar varför det sistnämnda är värt att lära sig mer om framöver...

Så kommer AI boosta framtidens kundupplevelser

Istället för hjälp från ovan, så kan framtidens kundupplevelse förbättras med hjälp från AI. I denna text tittar vi på vilka nya möjligheter som tekniken öppnar upp....

Nyttja kraften i X- och O-data för att skapa bättre kundupplevelser

Vi förklarar begreppen X- och O-data, men också hur man kan kombinera dessa i en analys för att förbättra sin kundupplevelse....

Kundupplevelsen som en “göra-bort-sig buffert”!

Nu förklarar vi varför det bästa sättet att kompensera en kund för när något blir fel, är att göra väldigt rätt i alla era andra interaktioner....