Användarvillkor

header__body--terms-of-service-telia-page

header__body-mobile--terms-of-service-telia-page

Billogram AB, (org. nr. 556801-7155) nedan benämnt ”Billogram”, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet (”Tjänsten”). I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkor”). Genom att registrera ett konto hos Billogram (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir fakturatjänstanvändaren automatiskt kund (”Kunden”) och bunden av detta Avtal.

I det följande kan Billogram och Kunden enskilt också bli benämnda ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.