Billogram för marknadsförare


Allt för länge (ca 5000 år) har fakturan varit den del i kundrelationen som inte tillfört något värde för vare sig säljare eller köpare. I bästa fall har den gjort sitt jobb och du har fått betalt, i sämsta fall är den orsaken till en förlorad kund.

Vi har förändrat fakturans funktion i grunden. Från att enbart hantera transaktioner till att även kunna utveckla det viktigaste du har - dina kundrelationer.

Med Billogram blir fakturan en värdeskapande kommunikationskanal som ger marknadsförare och Customer Experience Managers helt nya möjligheter att stärka kundrelationer, öka lojaliteten och kundengagemanget.

Ur innehållet:

  • Så här kan du som marknadsförare använda Billogram
  • Samla värdefull data
  • Personifiera betalögonblicket
  • Merförsäljning
  • Prata direkt på fakturan
  • Låt varumärket träda fram på fakturan