Mer från Billogram
Lärorikt och fördjupande innehåll om kundupplevelser, digitalisering och Billogram.

Billogram ur ett tekniskt perspektiv

En faktureringslösning värdig den digitala tidsåldern. I den här guiden får du veta mer om hur vår interaktiva tjänst fungerar ihop med era befintliga affärssystem via API-anrop eller via filhantering och mycket mer.

Billogram ur ett tekniskt perspektiv

Traditionella faktureringslösningar har sitt ursprung i en tid då fakturans roll uteslutande handlade om kravhantering och brevutskick. Med tiden har distributionsalternativen blivit fler, men på system-sidan har väldigt lite hänt, tills nu.

I den här guiden får du veta hur en modern, digital och interaktiv faktureringslösning ger er ett försprång både tekniskt och för er kundupplevelse.

I guiden går vi igenom:

 • Det nya formatet
 • Flöden och integrationer
 • API och call-backs
 • Säkerhet

CX Power Pack

Här kommer här en fullfjädrad introduktion till begreppet CX, med över 80 sidor av lättsam och intressant läsning, som förklarar varför kundupplevelsen är ditt viktigaste konkurrensmedel.

CX Power Pack

Kundupplevelsen som begrepp är inget nytt, men det faktum att det idag anses vara ett företags viktigaste konkurrensmedel, är för många en nyhet. Saknar du fortfarande koll kring begreppet och hur man bäst ska jobba med CX (customer experience), så kommer här en guide, som kommer göra dig till expert på ämnet.

Läs om:

 • Vad är kundupplevelsen?
 • Vikten av CX
 • Hur man förbättrar kundupplevelsen

Billogram för Ekonomi

Fakturering är en av ekonomiavdelningens viktigaste ansvarsområden. I den här guiden förklarar vi ingående hur den webbaserade fakturan fungerar ihop med era nuvarande system, hur den förbättrar era betalningsflöden och underlättar för er kund.

Billogram för Ekonomi

Vi har uppdaterat fakturan till den digitala tidsåldern genom att omvandla den till en på webben delad mötesplats mellan ditt företag och er kund. Det betyder att er framtida fakturalösning inte enbart fokuserar på transaktionen, utan även omfattar att utveckla kundrelationen.

I den här guiden får du veta hur Billogram fungerar med era befintliga lösningar och varför den moderna ekonomiavdelningen väljer att arbeta med en interaktiv digital lösning.

Ur innehållet:

 • Så får du snabbare betalt med webbfakturan
 • Trogna kunder betyder minskad churn
 • Fördelarna med att äga era kundfordran
 • Enkel och smidig integration med befintliga system

Den interaktiva lösningen

Vår mest tydliga och ingående tjänstebeskrivning någonsin. Här täcker vi in allt från varför webbfakturan behövs, till hur den fungerar och vilka olika delar som ingår i vår helhetslösning.

Så fungerar framtidens interaktiva fakturalösning

Det kan vara svårt att förstå hur ett byte från statisk till interaktiv faktureringslösning kan ha så stor effekt för både er affär och kundupplevelse. Trots det är vi på Billogram säkra på vår sak och med lite tur känner du som vi, efter att ha tagit del av vår ingående presentation av tjänsten och de möjligheter som kommer med den.

Läs om:

 • Vikten av kundupplevelsen
 • Webbfakturans olika funktioner
 • Vilka delar av faktureringsprocessen vi sköter

En “toolbox” för digitaliseringsprojekt

En oumbärlig handbok i tre delar med information kring projektledning av digitaliseringsprojekt, en presentationsmall och modell som hjälper dig att prioritera vart du ska börja.

En “toolbox” för digitaliseringsprojekt

Att leda eller vara delaktig i ett digitaliseringsprojekt är krävande och ställer stora krav på struktur, planering och förmågan att kommunicera.

För att få fram en riktigt kvalitativ “toolbox” har vi intervjuat experter inom digital transformation och läst in oss på den senaste forskningen inom området.

Ur innehållet:

 • Handboken - Så driver du framgångsrikt ditt projekt, från idé till konkret projektplan.
 • Presentationsmallen - Hjälper dig få “buy-in” från samtliga intressenter.
 • Projektväljaren - Modellen som prioriterar och tydliggör var ni ska börja.

Möt webbfakturan

Lär känna den 100% digitala och interaktiva fakturan. Denna introduktionsguide visar på hur den delbara fakturan skapar lönsammare affärer genom att bli en positiv del av kundupplevelsen.

En faktura för starkare kundupplevelser

Webbfakturan finns till för svenska företag – och inte minst för deras kunder.

På samma sätt som det är självklart att företag inte ska behöva betala dyrt bara för att få betalt, borde det vara en "no brainer" att betalningsögonblicket är en avgörande del av kundupplevelsen.

Denna introduktion lär dig hur webbfakturan kan förenkla din fakturering och på köpet bygga starkare kundrelationer.

Ur innehållet

 • Kan en faktura vara en positiv del i kundupplevelsen?
 • En faktura kan vara både interaktiv och levande!
 • Det här måste du förstå om digitaliseringen
 • Lös inte morgondagens problem med medeltidens metoder
 • Så passar webbfakturan in i det digitala pusslet

Power Pack för digital affärsutveckling

För dig som går igenom en digitaliseringsprocess finns här 79 fullmatade sidor om hur ni bäst driver igenom era digitaliseringsprojekt.

Billograms “Power Pack” för digital affärs- och verksamhetsutveckling

– 79 sidor fullmatade med kunskap och verktygen du behöver

Alla företag och organisationer påverkas av digitaliseringen, men där somliga ser ett hot, ser andra bara möjligheter. För den senare gruppen har vi skapat den mustiga e-boken “Den digitala affärsutvecklarens Power Pack” Perfekt för dig som vill leda och utveckla ett innovativt företag.

Paketet innehåller fem delar, där vi bland annat tar upp:

 • En hälsokontroll över din organisations digitala mognad.
 • Kunskap och verktyg för att arbeta med kundupplevelsen.
 • Kunskap om hur du arbetar aktivt med innovation på ditt företag.
 • Lära dig hur exakta beräkningar i realtid kan utveckla organisationen.
 • En e-bok fullproppad med digitala verktyg som är i linje med kursinnehållet.

Billogram för marknadsförare

Ingen annan kontaktyta får lika stor uppmärksamhet av dina kunder som fakturan och det är dags att dra nytta av det. Upptäck hur framtidens faktura stärker relationer, ökar lojaliteten och möjliggör relevant merförsäljning.

Billogram för marknadsförare

Allt för länge (ca 5000 år) har fakturan varit den del i kundrelationen som inte tillfört något värde för vare sig säljare eller köpare. I bästa fall har den gjort sitt jobb och du har fått betalt, i sämsta fall är den orsaken till en förlorad kund.

Vi har förändrat fakturans funktion i grunden. Från att enbart hantera transaktioner till att även kunna utveckla det viktigaste du har - dina kundrelationer.

Med Billogram blir fakturan en värdeskapande kommunikationskanal som ger marknadsförare och Customer Experience Managers helt nya möjligheter att stärka kundrelationer, öka lojaliteten och kundengagemanget.

Ur innehållet:

 • Så här kan du som marknadsförare använda Billogram
 • Samla värdefull data
 • Personifiera betalögonblicket
 • Merförsäljning
 • Prata direkt på fakturan
 • Låt varumärket träda fram på fakturan

Gratis mejlkurs i verksamhetsutveckling

Tillsammans med digitaliseringsexperter från Digjourney och Transformator, har vi tagit fram en femdelad kurs kring digital transformation, med utgångspunkt i kundupplevelsen.

Kurs i verksamhetsutveckling

I den här mejlkursen visar vi på ett begripligt och lättsmält sätt hur du utvecklar och leder ett digitaliserat innovativt företag. Kursen består av 5 delar och skickas ut gratis, när du registrerat dig. Första delen får du direkt, därefter kommer två delar i veckan.

Kursen har vuxit fram ur det behov vi sett under intervjuer med Vd:ar och verksamhetsutvecklare på svenska organisationer. Många vet att de måste digitalisera sina organisationer och bli mer innovativa för att klara av marknadens förändringar, men inte hur det ska gå till. Något vi här försöka visa.

Innehållet är producerat med underlag från experter på företagen Digjourney, Transformator och WDO. Samtliga specialiserade inom områdena digitalisering, innovation och kundupplevelser.

I kursen får du:

 • Göra en hälsokontroll över din organisations digitala mognad
 • Lära dig hur du digitaliserar med kunden i fokus
 • Se hur du tar de första stegen mot innovation
 • Upptäcka en värld bortom Excel där data blir användbar
 • The CEO Playbook of Technology

Traditionell fakturering vs. Billogram

I denna jämförelse får du svaren på vad som skiljer den delbara interaktiva fakturan från traditionella fakturalösningar, både för dig som utställare och för dina kunder.

Enklaste sättet att förklara något nytt är att jämföra det med något gammalt!

Allt för länge har den traditionella fakturan fått vara analog, tidskrävande och långt ifrån kundvänlig. Något vi ändrat på genom att skapa en lösning där fakturan delas med din kund på webben.

En interaktiv lösning som gör det möjligt att kommunicera med kunden och göra ändringar, direkt på fakturan. Er hantering blir enklare, billigare och framförallt skapas en bättre upplevelse för era kunder.

Ur innehållet:

 • Skapar en bättre upplevelse för dina kunder
 • Gör jobbet smidigare för din ekonomiavdelning
 • Hjälper dig att sänka dina kostnader
 • Ger dig förutsättningar att öka intäkterna

Checklista för verksamhetsutvecklare

Vi har träffat specialister inom digitalisering/innovation och tagit fram en checklista som hjälper dig driva igenom framgångsrika digitaliseringsprojekt från start till mål. Håll till godo!

Vägen till en innovativ digitaliserad organisation

Framtiden tillhör innovativa digitaliserade organisationer. Men hur kommer man dit och var ska man börja? För att få svaren har vi träffat ett antal framstående personer inom digital transformation och innovativ organisationsutveckling.

Resultatet redovisar vi i den här checklistan. Perfekt för dig som arbetar med affärs- eller verksamhetsutveckling!

Checklistan hjälper dig bland annat med:

 • att förstå vad innovation och digitalisering betyder för ditt företag
 • hur du får med dig ledningen i arbetet med att skapa en innovativ organisation
 • vilka verktyg finns för att komma igång och vilka passar ditt företag

Billogram för starkare kundupplevelser

Vårt interaktiva webbaserade format är skapat för att kunna stärka kundrelationer, öka lojaliteten och möjliggöra merfösäljning direkt på fakturan. Allt för att göra betalningen till en positiv del av kundupplevelsen.

Billogram som kommunikationskanal till dina kunder

- Fakturaformatet för starkare kundupplevelser

Fakturans funktion har förändrats i grunden, från att enbart hantera transaktioner till att även kunna utveckla det viktigaste du har - dina kundrelationer. I den här guiden visar vi steg för steg hur den interaktiva webbaserade fakturan ger starkare kundrelationer och ökad försäljning.

En hittills oupptäckt guldgruva för alla företag som tar sin kundkommunikation och kundens upplevelse av ert varumärke på största allvar.

Ur innehållet:

 • Modern marknadsföring handlar om att skapa starka kundupplevelser
 • Se över vilka kontaktytor du har med din kund
 • Så här fungerar den interaktiva och kommunikativa fakturan
 • Så nyttjar du kunddata för att personifiera upplevelsen
 • Så säljer du mer direkt på fakturan
 • Kommunicera med kunden direkt på fakturan - i realtid

Billogram – en fördjupningsguide

I vår fördjupningsguide får du veta allt om hur tjänsten fungerar, vilka fördelar den innebär för marknad- och ekonomiavdelningen, samt hur enkelt ni kan integrera mot befintliga system.

Billogram – en fördjupningsguide

En faktura är allldeles för viktig i en kundrelation för att enbart handla om transaktioner. Med Billogram blir fakturan en interaktiv delad mötesplats, där relationer stärks och lojaliteten ökar. Det är så vi får din affär att växa.

Billogram betyder även enklare och billigare hantering för dig som utställare. Funktioner som automatiska påminnelser och automatisk avprickning är bara några exempel.

Lär dig mer om framtidens smarta faktureringstjänst i vår guide, där vi tar upp:

I guiden går vi igenom:

 • Vad Billogram är för tjänst
 • Vad Billogram gör för ditt företag
 • Vad Billogram gör för dina kunder
 • De viktigaste funktionerna

Framtidens faktura för Internetleverantörer

En guide som visar hur den interaktiva webbfakturan enkelt kan erbjuda Internetleverantörer bättre, lönsammare och mer långsiktiga relationer med sina kunder.

Framtidens faktura för Internetleverantörer

Internets genomslag har påverkat nästan alla aspekter av våra liv och nu blåser den digitala förändringens vind sakta bort den föråldrade pappersfakturan.

I dess plats växer den nya interaktiva webbfakturan sig stark. Den både förbättrar kundupplevelsen, bygger lojalitet och möjliggör mer relevant merförsäljning.

Mer om detta i vår guide, som tar upp:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med

Framtidens faktura för Telekombolag

Här läser du om hur framtidens fakturalösning för telekombolag kan bidra till en bättre kundupplevelse, som stärker relationer mellan företag och kunder.

Framtidens faktura för Telekombolag

Sättet på vilket vi hanterar fakturor genomgår nu ett epokskifte likt det telekombranschen genomgick med introduktionen av mobiltelefonin.

Fakturan som alltför länge varit oförändrad, har nu blivit en digital värdeskapande kontaktyta där företag och kunder möts, något som även öppnar för en ny form av riktad merförsäljning.

Mer om detta läser du i vår guide, som också tar upp:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med

Framtidens faktura för Elbolag

En guide för elbolag som vill omvandla fakturan till en delad mötesplats med sina kunder. Läs om förbättrad lojalitet och andra fördelar med övergången till en interaktiv och kundvänlig faktura.

Framtidens faktura för Elbolag

På samma sätt som dagens miljötänk har förändrat energimarknaden, så ritar den nya interaktiva webbfakturan om kartan för hur vi ser på fakturering.

Borta är det gamla statiska dokumentet, ersatt av en värdeskapande kontaktyta som istället bygger relationer mellan företag och kunder. Den nya webbfakturan öppnar även dörren till en ny form av relevant merförsäljning.

I denna guide läser du mer om:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med