Mer från Billogram
Lärorikt och fördjupande innehåll om kundupplevelser, digitalisering och Billogram.

En “toolbox” för digitaliseringsprojekt

En oumbärlig handbok i tre delar med information kring projektledning av digitaliseringsprojekt, en presentationsmall och modell som hjälper dig att prioritera vart du ska börja.

En “toolbox” för digitaliseringsprojekt

Att leda eller vara delaktig i ett digitaliseringsprojekt är krävande och ställer stora krav på struktur, planering och förmågan att kommunicera.

För att få fram en riktigt kvalitativ “toolbox” har vi intervjuat experter inom digital transformation och läst in oss på den senaste forskningen inom området.

Ur innehållet:

 • Handboken - Så driver du framgångsrikt ditt projekt, från idé till konkret projektplan.
 • Presentationsmallen - Hjälper dig få “buy-in” från samtliga intressenter.
 • Projektväljaren - Modellen som prioriterar och tydliggör var ni ska börja.

Möt webbfakturan

Lär känna den 100% digitala och interaktiva fakturan. Denna introduktionsguide visar på hur den delbara fakturan skapar lönsammare affärer genom att bli en positiv del av kundupplevelsen.

En faktura för starkare kundupplevelser

Webbfakturan finns till för svenska företag – och inte minst för deras kunder.

På samma sätt som det är självklart att företag inte ska behöva betala dyrt bara för att få betalt, borde det vara en "no brainer" att betalningsögonblicket är en avgörande del av kundupplevelsen.

Denna introduktion lär dig hur webbfakturan kan förenkla din fakturering och på köpet bygga starkare kundrelationer.

Ur innehållet

 • Kan en faktura vara en positiv del i kundupplevelsen?
 • En faktura kan vara både interaktiv och levande!
 • Det här måste du förstå om digitaliseringen
 • Lös inte morgondagens problem med medeltidens metoder
 • Så passar webbfakturan in i det digitala pusslet

Power Pack för digital affärsutveckling

För dig som går igenom en digitaliseringsprocess finns här 79 fullmatade sidor om hur ni bäst driver igenom era digitaliseringsprojekt.

Billograms “Power Pack” för digital affärs- och verksamhetsutveckling

– 79 sidor fullmatade med kunskap och verktygen du behöver

Alla företag och organisationer påverkas av digitaliseringen, men där somliga ser ett hot, ser andra bara möjligheter. För den senare gruppen har vi skapat den mustiga e-boken “Den digitala affärsutvecklarens Power Pack” Perfekt för dig som vill leda och utveckla ett innovativt företag.

Paketet innehåller fem delar, där vi bland annat tar upp:

 • En hälsokontroll över din organisations digitala mognad.
 • Kunskap och verktyg för att arbeta med kundupplevelsen.
 • Kunskap om hur du arbetar aktivt med innovation på ditt företag.
 • Lära dig hur exakta beräkningar i realtid kan utveckla organisationen.
 • En e-bok fullproppad med digitala verktyg som är i linje med kursinnehållet.

Billogram för marknadsförare

Ingen annan kontaktyta får lika stor uppmärksamhet av dina kunder som fakturan, det är dags att dra nytta av det. Upptäck hur framtidens faktura bygger starkare relationer, ökar lojaliteten och skapar merförsäljning.

Billogram för marknadsförare

Allt för länge (ca 5000 år) har fakturan varit den del i kundrelationen som inte tillfört något värde för vare sig säljare eller köpare. I bästa fall har den gjort sitt jobb och du har fått betalt, i sämsta fall är den orsaken till en förlorad kund.

Vi har förändrat fakturans funktion i grunden. Från att enbart hantera transaktioner till att även kunna utveckla det viktigaste du har - dina kundrelationer.

Med Billogram blir fakturan en värdeskapande kommunikationskanal som ger dig som marknadsförare och Customer Experience Manager helt nya möjligheter att stärka kundrelationer, öka lojaliteten och sälja mer.

Ur innehållet:

 • Så här kan du som marknadsförare använda Billogram
 • Samla värdefull data
 • Personifiera betalögonblicket
 • Merförsäljning
 • Prata direkt på fakturan
 • Låt varumärket träda fram på fakturan

Gratis mejl-kurs i verksamhetsutveckling

Att leda i digital transformation - mejl-kurs i 5 delar. Med utgångspunkt i kundupplevelsen har vi tagit fram en mejl-kurs i samarbete med digitaliseringsexperter från Digjourney och Transformator.

Gratis mejl-kurs i verksamhetsutveckling

– för dig som vill utveckla och leda ett digitaliserat innovativt företag

I den här mejl-kursen visar vi på ett begripligt och lättsmält sätt hur du utvecklar och leder ett digitaliserat innovativt företag. Kursen består av 5 delar som skickas direkt till din mejlkorg när du registrerat dig. Första delen får du direkt, därefter får du två delar i veckan. Hela kursen är gratis.

Kursen har vuxit fram ur det behov vi sett under intervjuer med Vd:ar och verksamhetsutvecklare på svenska organisationer. Många vet att de måste digitalisera sina organisationer och bli mer innovativa för att klara av marknadens förändringar, men inte hur det ska gå till. Det vill vi försöka visa.

Innehållet är producerat med underlag från experter på företagen Digjourney, Transformator och WDO. Samtliga specialiserade inom områdena digitalisering, innovation och kundupplevelser.

I kursen får du:

 • Göra en hälsokontroll över din organisations digitala mognad
 • Lära dig hur du digitaliserar med kunden i fokus
 • Se hur du tar de första stegen mot innovation
 • Upptäcka en värld bortom Excel där data blir användbar
 • The CEO Playbook of Technology

Traditionell fakturering vs. Billogram

Jämförelsen mellan traditionella fakturalösningar och framtidens delbara interaktiva lösning. Här få du veta vad som skiljer alternativen åt för dig som utställare och viktigast av allt, för dina kunder.

Enklaste sättet att förklara något nytt är att jämföra det med något gammalt!

Traditionella faktureringslösningar har sett likadana ut alldeles för länge. Analoga, tidskrävande och långt ifrån kundvänliga. Det har vi ändrat på genom att skapa en lösning där du delar fakturan med din kund på webben.

En interaktiv lösning som gör att alla eventuella ändringar och dialog med kunden kan ske direkt på fakturan. Er hantering blir enklare, billigare och framförallt skapas en bättre upplevelse för era kunder.

Ur innehållet:

 • Skapar en bättre upplevelse för dina kunder
 • Gör jobbet smidigare för din ekonomiavdelning
 • Hjälper dig att sänka dina kostnader
 • Ger dig förutsättningar att öka intäkterna

Checklista för verksamhetsutvecklare

Hur driver man framgångsrika digitaliseringsprojekt? Vi träffade specialister inom digitalisering och innovation och tog fram checklistan som hjälper dig att lyckas från start till mål. Håll till godo!

Vägen till en innovativ digitaliserad organisation

Framtiden tillhör innovativa digitaliserade organisationer. Men hur kommer man dit och var ska man börja? För att få svaren på de frågorna träffade vi ett antal framstående personer inom området för digital transformation och innovativ organisationsutveckling.

Resultatet har vi sammanställt i den här checklistan. Perfekt för dig som arbetar med affärs- eller verksamhetsutveckling!

Checklistan hjälper dig bland annat med:

 • att förstå vad innovation och digitalisering betyder för ditt företag
 • hur du får med dig ledningen i arbetet med att skapa en innovativ organisation
 • vilka verktyg finns för att komma igång och vilka passar ditt företag

Billogram för starkare kundupplevelser

Vårt interaktiva webbaserade fakturaformat är skapat för bli en positiv del av kundupplevelsen. Med Billogram stärker du kundrelationer, ökar lojaliteten och säljer mer direkt på fakturan.

Billogram som kommunikationskanal till dina kunder

- Fakturaformatet för starkare kundupplevelser

Vi har förändrat fakturans funktion i grunden. Från att enbart hantera transaktioner till att även kunna utveckla det viktigaste du har - dina kundrelationer. I den här guiden visar vi dig steg för steg hur den interaktiva webbaserade fakturan ger starkare kundrelationer och ökad försäljning.

En hittills oupptäckt guldgruva för alla företag som tar sin kundkommunikation och kundens upplevelse av ert varumärke på största allvar.

Ur innehållet:

 • Modern marknadsföring handlar om att skapa starka kundupplevelser
 • Se över vilka kontaktytor du har med din kund
 • Så här fungerar den interaktiva och kommunikativa fakturan
 • Så nyttjar du kunddata för att personifiera upplevelsen
 • Så säljer du mer direkt på fakturan
 • Kommunicera med kunden direkt på fakturan - i realtid

Billogram – en fördjupningsguide

I vår fördjupningsguide får du veta allt om hur tjänsten fungerar, vilka fördelar den skapar för marknad- och ekonomiavdelningen samt hur ni enkelt integrerar mot befintliga system.

Billogram – en fördjupningsguide

En faktura är allldeles för viktig i en kundrelation för att enbart handla om transaktioner. Med Billogram blir fakturan även en interaktiv delad mötesplats, där relationer stärks och lojalitet ökar. Det är så vi får din affär att växa.

Billogram betyder även enklare och billigare hantering för dig som utställare. Funktioner som automatiska påminnelser och automatisk avprickning är bara några av många exempel.

Lär dig mer om framtidens smarta faktureringstjänst i vår fördjupningsguide.

I guiden går vi igenom:

 • Vad Billogram är för tjänst
 • Vad Billogram gör för ditt företag
 • Vad Billogram gör för dina kunder
 • De viktigaste funktionerna

Framtidens faktura för Internetleverantörer

En guide som visar hur den interaktiva webbfakturan enkelt kan erbjuda Internetleverantörer bättre, lönsammare och mer långsiktiga relationer med sina kunder.

Framtidens faktura för Internetleverantörer

Internets breda genomslag har påverkat nästan alla aspekter av våra liv och nu blåser den digitala förändringens vind sakta bort den föråldrade pappersfakturan.

I dess plats växer den nya interaktiva webbfakturan sig stark. Den både förbättrar kundupplevelsen, bygger lojalitet och möjliggör mer relevant merfösäljning. Mer om detta finner du i vår guide, som även tar upp:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med

Framtidens faktura för Telekombolag

Här läser du om hur framtidens fakturalösning för telekombolag kan bidra till en bättre kundupplevelse, som stärker relationer mellan företag och kunder.

Framtidens faktura för Telekombolag

Sättet på vilket vi hanterar fakturor genomgår nu ett epokskifte likt det telekombranschen genomgick med introduktionen av mobiltelefonin.

Fakturan som allt för länge lämnats oförändrat, har nu blivit en digital värdeskapande kontaktyta där företag och kunder möts. Något som även öppnar för en ny form av riktad merförsäljning. Mer om detta läser du i vår guide, som också tar upp:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med

Framtidens faktura för Elbolag

En guide för elbolag som vill omvandla fakturan till en delad mötesplats med sina kunder. Läs om förbättrad lojalitet och andra fördelar med att gå över till en interaktiv och kundvänlig faktura.

Framtidens faktura för Elbolag

På samma sätt som dagens miljötänk har förändrat energimarknaden, så ritar den nya interaktiva webbfakturan om kartan för hur vi ser på fakturor.

Borta är det gamla statiska dokumentet, ersatt av en värdeskapande kontaktyta som istället bygger relationer mellan företag och kunder. Den nya webbfakturan öppnar även dörren till en ny form av relevant merförsäljning.

I denna guide läser du mer om:

 • Hur en delad faktura gynnar kundupplevelsen
 • Konkurrenssituationen inom branschen
 • Nyttan av kundupplevelsen
 • Vilka besparingar ni kan räkna med