Fakturafrågor

Varför har jag fått en
faktura via Billogram?

Billogram är en faktureringstjänst som företag använder sig av för att skapa och skicka fakturor till sina kunder. Tjänsten är framtagen i syfte att göra betalningen till en bättre upplevelse för både dig som tar emot och den som skickat fakturor. Om du har tagit emot en faktura behöver du inte skapa något konto, Billogram-konton används endast för att skicka fakturor.

Söker du svar på en specifik fråga?

Vissa frågor angående din faktura kan bara din leverantör svara på och andra kan du ta direkt med Billogram. Nedan följer en rad exempel på vilka frågor som ska ställas till vem.

Vanliga frågor som
besvaras av utställaren

Är din faktura felaktig eller har du frågor kring beloppet?

Vill du bestrida hela eller delar av fakturan?

Vill du reklamera något av det som fakturerats?

Då ska du ta kontakt direkt med det företag som har ställt ut fakturan. Billogram tillhandahåller den tekniska lösningen för att ställa ut fakturan men borgenären är ansvarig för det som fakturerats och för att er faktura är korrekt.

Vanliga frågor som
besvaras av Billogram

Varför får jag återbetalningen som en värdeavi?

Kan pengarna sättas in på mitt konto istället för via värdeavi?

Jag har betalt en faktura, men leverantören säger att den är obetald, vad har skett?

Jag har betalt mer än beloppet på min faktura.

Hur aktiverar jag Autogiro?

support@billogram.com

Vår support ser till att hjälpa dig på bästa sätt. Du kan även nå oss på 08-400 20 885 mellan 09:00–12:00 samt 13:30–16:00 mån-fre.

För mer utförlig information om tjänsten:
FAQ