Fler bolag inser värdet av en digital betalprocess

Många digitala omställningar har aktualiserats i samband med pandemin och den mest uppenbara är förstås skiftet från fysiska till digitala möten. I kölvattnet av detta har också den allmänna förändringsbenägenheten och utvecklingstakten fått vind i seglen bland såväl utmanarbolag som etablerade aktörer inom bredband och telekom.  

Detta får sägas vara självupplevt för Billogram, då 2020 inneburit en tillströmning av nya kunder som väljer att se över bytet till en digital fakturalösning. Många genomför bytet i syfte att effektivisera och automatisera interna processer och samtidigt förbättra upplevelsen för kunderna.  

Billogram har under en längre tid bidragit till att driva på denna utveckling, men det är först nu som förändringstakten har lagt i en högre växel. Detta kan troligen relateras till att bytet är ett av få digitaliseringsprojekt som i regel genomförs på 1-3 månader och därmed snabbt levererar resultat som minskade kostnader, ökade intäkter och reducerad churn.

Att dessa resultat prioriteras i dessa tider är inte överraskande, däremot skvallrar tillvägagångssättet - att se potentialen i att byta en föråldrad fakturalösning - om en efterlängtad digital mognad hos företagen. Men också om en mer utbredd tillit till nya digitala tjänsteföretag.  

Denna utveckling välkomnas förstås av oss på Billogram och vi gläds också av att flertalet nytillkomna kunder valt tjänsten efter rekommendationer från existerande kunder. Detta har i sin tur bidragit till att flera större aktörer nu också valt att genomföra bytet. Vilka det rör sig om kommer att bli tydligt under senhösten 2020.

Bland kunder som redan digitaliserat fakturahanteringen och upplevt effekterna av ett byte, har man slagits av att förändringstakten gått relativt långsamt när det kommer till den övriga branschen. Speciellt eftersom bytet i regel blir kostnadsneutralt, leder till besparingar och skapar nya intäktsströmmar.

Även om det återstår att se hur 2021 utvecklar sig gällande kontorsarbete och en återöppning av samhället, så står det redan klart och att digitaliseringstakten kommer fortsätta att accelerera inom bredband- och telekombranschen. Likväl kommer bytet till en mer digital fakturalösning fortsätta vara ett av de mest effektiva projekten att driva igenom, särskilt i fall där målsättningen är snabba effektiviseringsvinster och ökad kundnöjdhet.

För Billogram väntar en spännande tid där bolaget nu ska växa vidare på alla fronter och samtidigt välkomna en rad av nya kunder till tjänsten.

Resultat med Billogram


Telenorägda Vimla minskade sina kundtjänstärenden med över 40%


Fyrfasen Energi minskade sina pappersfakturor med 33% under första kvartalet med Billogram


Skånska Energi var igång med Billograms tjänst efter att ha lagt ned 45 projekttimmar internt


Fyrfasen Energi AB konverterade 31% av sin kunder till Autogiro på 4 månaderFör att förstå vilka effekter ni kan förvänta er med en digital plattform för faktura och betalningar, vänligen kontakta: sales@billogram.com

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

How to Outsource with the Benefits of Insourcing

For a long time, there has been a general trend of outsourcing production to reap the benefits of cheaper labor and lower material costs. Although mostly established among industrial companies, the trend has spread to other industries, such as, telecom,...

Vald, omvald och invald – konsten att skapa lojala kunder

Kunder väljer eller väljer bort dig varje gång ni möts. En måhända obehaglig tanke då alla möten kanske inte riktigt uppfyller de löften som gavs vid er första kontakt. Varje gång ni möter er kund ska därför ses som ett...

En introduktion till en bättre medlemsupplevelse

På samma sätt som företag pratar om vikten av kundupplevelsen är det för er som fackförbund ytterst viktigt med medlemmarnas upplevelse för att attrahera och behålla dem. Betalupplevelsen är en hörnsten och en hävstång i medlemsupplevelsen, och små förändringar här...

How design improves the payment experience

We recently redesigned our web invoice to make it better than ever. It’s now easier to understand, navigate, and most importantly, pay. In this interview with Billogram’s design researcher Koert Jobse, we learn about how our invoice was...