Allt fler energiaktörer inser värdet av kundvänliga betalningar

I takt med att e-handeln och teknikutvecklingen brett väg för en helt ny betalmarknad, har också kundernas krav på enkelhet och digitala betalsätt spritt sig till fler marknader. Detta gäller även mer traditionella branscher som telekom, energi, bredband och försäkringsbranschen.

En undersökning från Novus visar att 7 av 10 energikunder idag har högre förväntningar på nya digitala lösningar än för 5 år sedan. Samma undersökning slår fast att 69% av kunderna idag har högre förväntningar på snabba och enkla betalningar än för 3 år sedan.

Vid sidan av digitaliseringstrenden, inser allt fler företag vikten av att värna om existerande kunder och potentialen i att växa via rekommendationer. Mot denna bakgrund blir det viktigt att öka sin lojalitet, vilket har gett upphov till en utbredd fokus på kundupplevelsen.

För att förbättra kundupplevelsen krävs det att man kommunicerar med kunden, visar förståelse för dennes förväntningar och sen levererar på dem. Här finns det förstås många vägar att gå, hos energiutmanaren Rebel har man till exempel valt att helt fokusera på enkelhet och en rak framtoning. Så här säger Oliver Schmidt, System & Affärsutvecklare, om företagets vision:

"Vi tror inte på krångliga villkor, tråkiga nyhetsbrev eller annat tjafs som gör att kunderna ska betala mer för något de inte vill ha. Därför har vi också valt att samarbeta med Billogram. Deras betallösning är digital, enkel och tydlig, precis som det ska vara. Det är få saker, om något, som är tråkigare än en elfaktura men med Billogram gör vi det busenkelt."

Oavsett hur mycket eller lite man vill kommunicera, så innebär detta idag en utmaning i sig, eftersom den moderna kundens uppmärksamheten är dyrköpt och antalet kommunikationskanaler ständigt ökar. Allt fler inser därför värdet av att utnyttja sina existerande kanaler för att kundkommunikation och betalningen blir då en naturlig kontaktpunk att se över. En som gjort detta är Inger Wadström, marknadschef på Linde Energi:

“För oss, som för alla aktörer som levererar något så självklart som el, är det avgörande att skapa kvalitativ kundkommunikation. Med Billogram ser jag stora möjligheter att kunna omvandla betalningen till något som också främjar lojalitet och kundnöjdhet”.

Bland slutkonsumenterna i den undersökning Novus utförde säger hela 83% att fakturan utgör den enda kontakt de har med sin leverantör, vilket gör denna till den kontaktpunkt som återkommande färgar huvuddelen av alla kunders upplevelse av leverantören. Karin Holm, marknadschef på Skånska Energi är en av många som nu sett över hur företagets  betalupplevelse ser ut och därefter valt att byta lösning:  

“Med Billogram förbättras upplevelsen runt betalningen. Tjänsten gör det enkelt att betala, mottagaren uppmärksammas direkt när en faktura anländer och kan tydligt se när den är betald. Utöver att detta förenklar för våra kunder, gör vi vår planet en stor tjänst eftersom den digitala lösningen reducerar posttransporter och användandet av papper.”

Kundens upplevelse förbättras ytterligare, då denne kan kontakta kundtjänst direkt på fakturan, samtidigt som utställaren där också kan informera om förändringar eller nyheter kring tjänsten. Därtill kan kundundersökningar och personliga erbjudanden presenteras direkt där det är relevant - på fakturan. Denna möjlighet är något som Nathalie Lindgren, Gruppchef för Marknad på Billinge Energi ser fram emot:

“Vi ser stora möjligheter i att kunna erbjuda våra kunder ökad valfrihet, enklare betalningar och personliga erbjudanden. Detta samtidigt som vi effektivisera vår faktureringsprocess genom att bland annat minska antalet kundtjänstärenden och sänka antalet pappersutskick.”

Sammantaget innebär en digital betallösning en bättre upplevelse för kunden samt en effektivare och mer lönsam process för utställaren. Med det kommer också andra tydliga mer kvantifierbara vinningar i form av kostnadsbesparingar, bland annat genom färre kundtjänstärenden och felbetalningar.

Till det kommer också ökade intäkter från merförsäljning och förbättrat CLV, då risken för missförstånd och misstag minskar, samt att utställaren kan påminna om värdet av tjänsten när kunden annars är som mest benägen att se sig om efter en ny leverantör – vid betalningen.

Ta reda på vad ni vinner på bytet till en modern betallösning, i form av kundnöjdhet, kostnadsbesparingar och ökade intäkter! Kontakta: sales@billogram.com

Ett urval av Billograms kunder:


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Del 1: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen. I den här artikeln går vi igenom hur kunderna kan komma att utvecklas från passiva konsumenter till aktiva producenter och nätverksbyggare...

Dina kunders upplevelse av att betala en faktura från Billogram

Vad behöver en betallösning i dag klara av för att möta kundernas nya behov? Vilka delar består en betalning egentligen av och hur möter Billogram de här kraven?Smidiga transaktioner är numera en hygienfaktor när vi ska betala. Det behöver...

CX-tänkare del 2 – Magnus Widgren om betalningskommunikation

Det här är del 2 av Billograms intervjuserie där vi pratar med några av landets mest erfarna kundupplevelse-tänkare. Hur tänker och jobbar de bästa med kundcentrerad förändring i dag? Hur ser de på betalningens roll i kundupplevelsen?Magnus Widgren är...

3 steg mot bättre kundupplevelser

Analysera, rensa och förstärk – det är processen vi rekommenderar i den här artikeln när du ska skapa bättre kundupplevelser. Processen bygger på Richard Normanns forskning om Moments of Truth.Om du har en budget på 100 kronor för att arbeta...