Allt fler energibolag inser värdet av effektiv kundhantering

Så länge elkunder abonnerar på sin el och därmed betalar kvartals- eller månadsvis, så kommer huvuddelen av kundhanteringen och kundkontakten utgöras av fakturan och betalningen. 83% av elkunderna hävdar själva att fakturan är den enda kontakten de har med sin leverantör (Novus 2019).

Trots att hanteringen av fakturan och betalningen därmed utgör en betydande del av företagets affär, har dessa allt för länge förbisetts eller helt glömts bort. Detta förändras dock i rask takt, då många energibolag nu har insett vikten av att effektivisera effektivisera sin kundhantering och förbättra kundupplevelsen - genom att digitalisera fakturan och betalningen.

Lockelsen ligger i att man med enkla medel och utan att öka kostnader, snabbt kan automatisera processer som annars upptar mycket tid och resurser. Samtidigt ges fakturan en ny roll som digital direktkanal för personifierad merförsäljning och proaktiv kundkommunikation. Få andra initiativ får en så genomgripande effekt på energibolagens kostnadseffektivitet och möjligheten till ökade intäkter.

Med en digital helhetslösning för fakturering får man därmed ökad kontroll och nya möjligheter, till en minskad resursåtgång. Hur man kapitaliserar på detta skiljer sig, men hos energiutmanaren Rebel har man valt att helt fokusera på enkelhet och en rak framtoning. Så här säger Oliver Schmidt, System & Affärsutvecklare, om företagets vision:

"Vi tror inte på krångliga villkor, tråkiga nyhetsbrev eller annat tjafs som gör att kunderna ska betala mer för något de inte vill ha. Därför har vi också valt att samarbeta med Billogram. Deras betallösning är digital, enkel och tydlig, precis som det ska vara. Det är få saker, om något, som är tråkigare än en elfaktura men med Billogram gör vi det busenkelt."

Oavsett hur mycket eller lite man vill kommunicera, så inser allt fler värdet av att ta vara på den naturliga uppmärksamhet fakturan får från kunderna. En som gör detta är Inger Wadström, marknadschef på Linde Energi:

“För oss och alla aktörer som levererar något så självklart som el, är det avgörande att skapa kvalitativ kundkommunikation. Med Billogram får vi stora möjligheter att omvandla betalningen till något som också främjar lojalitet och kundnöjdhet”.

För energibolagen finns också en viktig hållbarhetsaspekt med att erbjuda, samt enkelt konvertera, kunder från papper till interaktiv faktura. Karin Holm, marknadschef på Skånska Energi är en av många som sett över företagets fakturering och valt att byta lösning:  

“Utöver att detta förenklar för våra kunder, gör vi vår planet en stor tjänst eftersom den digitala lösningen reducerar posttransporter och användandet av papper.”

Det som gynnar miljön gynnar här också företagets affär, då digital fakturering reducerar kostnader och bidrar till minskad churn. I samma veva adderas nya möjligheter till effektiv merförsäljning och nya intäkter. Dessa synergieffekter uppskattas av Nathalie Lindgren, gruppchef för marknadsavdelningen på Billinge Energi:

“Vi ser stora möjligheter i att kunna erbjuda våra kunder ökad valfrihet, enklare betalningar och personliga erbjudanden. Detta samtidigt som vi effektivisera vår faktureringsprocess genom att bland annat minska antalet kundtjänstärenden och sänka antalet pappersutskick.”

Sammantaget innebär en digital betallösning en effektivare och mer lönsam process för företaget, men också en smidigare kundupplevelsen för kunden. På 1-3 månader är man i regel igång med att använda tjänsten och har därmed digitaliserat stora delar av kundhanteringen.

Därefter kan företaget i egen takt automatisera hanteringen av betalningar, distributions- och kravkedjor. Parallellt är kunderna igång med att själva byta till digital faktura via sin pappersfaktura, vilket om något får anses vara effektiv kundhantering.  

Vad kan ni förvänta er när det kommer till effektiv kundhantering, minskad churn och ökade intäkter?

Kontakta: sales@billogram.com

Ett urval av Billograms kunder:


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

CX-tänkare del 3 – Stefan Krafft om betalupplevelsen

Vilken är kundupplevelsens viktigaste interaktion och varför? Detta är en av flera frågor som Billograms CMO här ger sitt svar på....

Vad är bäst - fler eller bättre kundkontaktytor?

Lära dig om kundupplevelse-teorin som hjälper dig prioritera och fokusera på de viktigaste interaktionerna med dina kunder....

Del 2: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen....

Del 1: Kampen om 20-talets energikunder

Under 20-talet kommer vi se nya behov och beteenden från energikunderna som kommer ställa helt nya krav på energibolagen. I den här artikeln går vi igenom hur kunderna kan komma att utvecklas från passiva konsumenter till aktiva producenter och nätverksbyggare...