Allt fler energiaktörer inser värdet av kundvänliga betalningar

I takt med att e-handeln och teknikutvecklingen brett väg för en helt ny betalmarknad, har också kundernas krav på enkelhet och digitala betalsätt spritt sig till fler marknader. Detta gäller även mer traditionella branscher som telekom, energi, bredband och försäkringsbranschen.

En undersökning från Novus visar att 7 av 10 energikunder idag har högre förväntningar på nya digitala lösningar än för 5 år sedan. Samma undersökning slår fast att 69% av kunderna idag har högre förväntningar på snabba och enkla betalningar än för 3 år sedan.

Vid sidan av digitaliseringstrenden, inser allt fler företag vikten av att värna om existerande kunder och potentialen i att växa via rekommendationer. Mot denna bakgrund blir det viktigt att öka sin lojalitet, vilket har gett upphov till en utbredd fokus på kundupplevelsen.

För att förbättra kundupplevelsen krävs det att man kommunicerar med kunden, visar förståelse för dennes förväntningar och sen levererar på dem. Här finns det förstås många vägar att gå, hos energiutmanaren Rebel har man till exempel valt att helt fokusera på enkelhet och en rak framtoning. Så här säger Oliver Schmidt, System & Affärsutvecklare, om företagets vision:

"Vi tror inte på krångliga villkor, tråkiga nyhetsbrev eller annat tjafs som gör att kunderna ska betala mer för något de inte vill ha. Därför har vi också valt att samarbeta med Billogram. Deras betallösning är digital, enkel och tydlig, precis som det ska vara. Det är få saker, om något, som är tråkigare än en elfaktura men med Billogram gör vi det busenkelt."

Oavsett hur mycket eller lite man vill kommunicera, så innebär detta idag en utmaning i sig, eftersom den moderna kundens uppmärksamheten är dyrköpt och antalet kommunikationskanaler ständigt ökar. Allt fler inser därför värdet av att utnyttja sina existerande kanaler för att kundkommunikation och betalningen blir då en naturlig kontaktpunk att se över. En som gjort detta är Inger Wadström, marknadschef på Linde Energi:

“För oss, som för alla aktörer som levererar något så självklart som el, är det avgörande att skapa kvalitativ kundkommunikation. Med Billogram ser jag stora möjligheter att kunna omvandla betalningen till något som också främjar lojalitet och kundnöjdhet”.

Bland slutkonsumenterna i den undersökning Novus utförde säger hela 83% att fakturan utgör den enda kontakt de har med sin leverantör, vilket gör denna till den kontaktpunkt som återkommande färgar huvuddelen av alla kunders upplevelse av leverantören. Karin Holm, marknadschef på Skånska Energi är en av många som nu sett över hur företagets  betalupplevelse ser ut och därefter valt att byta lösning:  

“Med Billogram förbättras upplevelsen runt betalningen. Tjänsten gör det enkelt att betala, mottagaren uppmärksammas direkt när en faktura anländer och kan tydligt se när den är betald. Utöver att detta förenklar för våra kunder, gör vi vår planet en stor tjänst eftersom den digitala lösningen reducerar posttransporter och användandet av papper.”

Kundens upplevelse förbättras ytterligare, då denne kan kontakta kundtjänst direkt på fakturan, samtidigt som utställaren där också kan informera om förändringar eller nyheter kring tjänsten. Därtill kan kundundersökningar och personliga erbjudanden presenteras direkt där det är relevant - på fakturan. Denna möjlighet är något som Nathalie Lindgren, Gruppchef för Marknad på Billinge Energi ser fram emot:

“Vi ser stora möjligheter i att kunna erbjuda våra kunder ökad valfrihet, enklare betalningar och personliga erbjudanden. Detta samtidigt som vi effektivisera vår faktureringsprocess genom att bland annat minska antalet kundtjänstärenden och sänka antalet pappersutskick.”

Sammantaget innebär en digital betallösning en bättre upplevelse för kunden samt en effektivare och mer lönsam process för utställaren. Med det kommer också andra tydliga mer kvantifierbara vinningar i form av kostnadsbesparingar, bland annat genom färre kundtjänstärenden och felbetalningar.

Till det kommer också ökade intäkter från merförsäljning och förbättrat CLV, då risken för missförstånd och misstag minskar, samt att utställaren kan påminna om värdet av tjänsten när kunden annars är som mest benägen att se sig om efter en ny leverantör – vid betalningen.

Ta reda på vad ni vinner på bytet till en modern betallösning, i form av kundnöjdhet, kostnadsbesparingar och ökade intäkter! Kontakta: sales@billogram.com

Ett urval av Billograms kunder:


Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Hur du ökar Customer Lifetime Value genom betaltillfället

Prenumeration är den nya normen och betaltillfället har blivit kärnan i kundrelationen. Det innebär en stor utmaning för företag, men också stora möjligheter att använda betaltillfället för att öka ditt kanske viktigaste mätetal: Customer Lifetime Value.Är betaltillfället en bra...

Lärdomar och slutsatser från SKI Energi 2019

Svenskt kvalitetsindex har släppt sin rapport för energibolag 2019 och i vanlig ordning bjuder den på en rad insikter och lärdomar för branschen. I den här texten visar vi hur du som arbetar på ett energibolag kan agera på lärdomarna...

Därför är abonnemanget här för att stanna

Varför är abonnemanget så populärt i dag? Vilka skiften i samhället och i konsumenternas sätt att värdesätta, gör denna affärsmodell så kraftfull? Vi fördjupar oss i varför abonnemanget kommer att fortsätta stiga i popularitet och hur ni kan nyttja det....

Ett tyst avtal med elbolagen

Nyligen fann jag mig på jakt efter ett nytt energibolag. Detta efter att mitt tidigare hade styrt om och blivit en mjukvaruleverantör åt energibolagen. Det får sägas vara en av baksidorna med att dras till de snabbfotade utmanarna, som jag...